Klinisk app bekæmper virus efter transplantationer

Rigshospitalet har reduceret alvorlige infektioner efter transplantationer markant ved at benytte den kliniske app MATCH​​.

App hjælper patienter

MATCH hedder samarbejdet og den kliniske app, som hjælper de ca. 300 mennesker, der hvert år får transplanteret ny knoglemarv eller et nyt organ på Rigshospitalet.

Takket være MATCH er der siden 2011 indlagt markant færre patienter med den kritiske infektion cytomegalo-virus (CMV) efter transplantation. Tidligere – tilbage i 1990’erne - var CMV den mest frygtede virus, fordi den tog livet af mange af de transplanterede.

Drastisk fald i indlæggelser

Omkring år 2000 blev lægerne dygtigere til at holde virussen nede, og med MATCH sker den afgørende innovation, som har virkelig stor betydning for patienterne, fortæller Jens Lundgren, leder af forskningscentret CHIP, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet.

"Nu som før bliver 20-30 procent af patienterne smittet med CMV efter transplantation. Men hvor det før var 37-50% af de smittede, der blev så syge af infektionen, at de skulle indlægges, er det nu blot mindre end 10% af de smittede, der behøver at komme på hospitalet," siger han.

Dermed klarer langt flere patienterne sig godt igennem den første sårbare tid efter en transplantation. De udskrives tidligere og får mulighed for at være i eget hjem til gavn for både patienter og hospitalet, som sparer sengepladser.

Stor gevinst for patienterne

MATCH er udviklet af forskningscentret CHIP i samarbejde med kolleger på Rigshospitalets transplanterende og diagnostiske klinikker. Den kliniske app danner en risikoprofil for hver patient, ud fra hvilken der lægges en individuel behandlingsplan med angivelse af medicin og planlagte blodprøver. Appen indeholder samtidig beskrivelser af optimale patientforløb.

Den er derfor i stand til at overvåge den enkelte patient og slå alarm, når et forløb begynder at udvikle sig i den gale retning. Når det sker, griber lægerne ind og justerer behandlingen. Det er denne rettidige omhu, der holder patienterne mere raske.

IT bygget op fra grunden

Den kliniske app er bygget op helt fra grunden af it-folk på forskningscentret CHIP.

"Det er en innovation, der startede med en flad, bar computerskærm, og vi kan nu dokumentere, at vi markant har reduceret antallet af indlæggelser med CMV-infektion," siger Jens Lundgren.

"For patienterne er det en stor gevinst. Mange af dem slipper for at blive syge og være indlagt med en potentielt dødelig sygdom i flere uger," siger Jens Lundgren.

Flere fordele for patienterne

Det er også en fordel for patienterne, at de nu får en behandlingsplan med hjem, og at de i nogle tilfælde kan gå til egen læge frem for at tage på Rigshospitalet for at få taget blodprøver.

Desuden kan det vise sig, at nogle patienter kan slippe med færre blodprøver og mindre medicin efter transplantation. Endeligt har resultaterne vist, at de nødvendige blodprøver for at påvise infektionen, før den har forårsaget sygdom, bliver taget rettidigt og på relevante tidspunkter.

For lægerne er fordelen ved MATCH, at de nu har bedre mulighed for at samarbejde på tværs af specialerne transplantations- og infektionsmedicin. Samtidig bruger de ressourcerne dér, hvor der virkelig er behov: på de patienter, der kræver handling.

MATCH slår alarm

"Læger bruger ofte tid på samtaler med patienter, der har det godt. Vi flytter ressourcerne til dér, hvor det ikke går så godt. Den kliniske app slår alarm, når patientens forløb afviger fra det optimale forløb, og så justerer vi behandlingsplanen," siger Jens Lundgren.

Han følger selv programmet tæt og får en sms ved hver alarm. Alarmerne går også til en læge i forskningscentret CHIP, som koordinerer den videre behandling med læger fra patientens afdeling.

Alarmer om manglende blodprøvesvar går til en sygeplejerske, som giver besked til den relevante afdeling om behovet for at rette op. Systemet viser, at computeren er et oplagt værktøj til at hjælpe læger med at overvåge store informationsmængder.

Oplagt værktøj

"Den menneskelige hjerne kan kun huske et begrænset antal processer. Derfor er computeren et oplagt værktøj til at sikre kvaliteten af behandlingen efter transplantation. I virkeligheden kan computere bruges til at kvalitetssikre behandlingen af en lang række sygdomme," siger Jens Lundgren, hvis kolleger allerede er i gang med at gøre MATCH klar til andre patienter end transplantationspatienter.

Også kræft, leukæmi, andre blodsygdomme, HIV, diabetes og for højt blodtryk er på listen over de sygdomme, som man ifølge Jens Lundgren med fordel kan overvåge og styre behandlingen af via en tilpasset version af den kliniske app, MATCH.​ 

Personlig medicin og kunstig intelligens

Kliniske apps som MATCH gør det muligt at skræddersy patientforløb og behandling til den enkelte patient og kvalitetssikre i realtid. Dette resulterer i øget effektivitet, når unødvendige blodprøver undgås, og patienterne får bedre behandling på det rette tidspunkt - til gavn for både patienter og sundhedspersonale.

Kliniske apps, som MATCH, giver mulighed for effektivt at introducere de nyeste teknologier fra forskningen, så patienterne altid får den bedste behandling.

”Kliniske apps som MATCH giver mulighed for at køre avancerede statistiske modeller i realtid, som f.eks. kunstig intelligens, og er et effektivt værktøj til at introducere personlig medicin. Kunstig intelligens er en teknologi, som vi har god erfaring med fra andre forskningsprojekter hos CHIP/PERSIMUNE.

Vi forventer derfor, at patientforløb og behandling i MATCH kan skræddersys yderligere med kunstig intelligens, så et minimum af patienter skal døje med infektioner, når de bliver transplanteret i fremtiden” slutter Jens Lundgren.

Sådan fungerer MATCH

MATCH-appen er udviklet af forskningscentret CHIP i samarbejde med læger på Rigshospitalet. MATCH fungerer således:

  • Blodprøver fra patient og donor registreres i it-systemets kliniske app straks ved transplantation

  • Umiddelbart efter udarbejdes en risikoprofil på patienten og en individuel plan for opfølgning

  • Alle blodprøvesvar indrapporteres direkte og automatisk i databasen til den kliniske app, og resultaterne sammenlignes med det optimale forløb

  • Ved afvigelser går der alarm til læger ansat ved CHIP, som følger op med handling i samarbejde med læger ved de transplanterede afdelinger på Rigshospitalet

  • Databasen har været og er en frugtbar kilde til forskningsprojekter, som genererer ny viden, der yderligere raffinerer funktionen af MATCH og derfor til stadighed forbedrer patientbehandlingen.

Hvad er CHIP og PERSIMUNE?

CHIP (Centre of Excellence for Health, Immunity and Infectionswww.chip.dk) er et forskningscenter tilknyttet infektionsmedicinsk klinik på Rigshospitalet. Et af CHIP's projekter, støttet af Danmarks Grundforskningsfond, hedder PERSIMUNE (Centre of Excellence For Personalised Medicine in Immunedysfunctionwww.persimune.dk).

PERSIMUNE har til formål at udvikle kunstig intelligens til at understøtte og præcisere behandlingen (personlig medicin) af den enkelte patient med lidende immunsystem.

Følgende personer på CHIP har bidraget til udvikling af MATCH:

  • Læger: Casper da Cunha-Bang, Isabelle Lodding, Neval Wareham, Christina Ekenberg, Kasper Moestrup, Sara Mørup
  • IT: Jesper Kjær, Erik Hansen, Torben Weide, Dennis Kristensen, Thomas Elsing
  • Sygeplejersker: Charlotte Matthews, Tina Bruun, Marie Louise Jakobsen

Redaktør