Professor Hartwig Siebner fra Dansk Videnscenter for Magnetisk Resonans på Hvidovre Hospital. ​Foto: Theis Lykkegaard Leisner.

Magnetisk stimulering af hjernen skal hjælpe depressionsramte

Et nyt stort innovationsprojekt vil udvikle en ny individualiseret behandlingsmetode til depressionsramte, som er resistente over for eksisterende behandling. Behandlingsmetoden forventes på sigt også at kunne behandle mange andre hjernesygdomme.

Nyt håb for depressionsramte

Mellem 15-20 % af den danske befolkning vil i løbet af livet udvikle en depression. Alle, der har haft depression inde på livet, ved, hvor invaliderende sygdommen kan være. Og et af de største problemer er, at omkring hver fjerde med depression bliver behandlingsresistent. Det betyder, at alle behandlingsforsøg med medicin, psykoterapi eller andet viser sig forgæves.

Men nu har danske forskere fået en idé, der skal være med til at behandle hidtil ubehandlelige sygdomme i hjernen med langt færre bivirkninger end eksisterende medicin.

Behandling tilpasset den enkelte patient

Den nye behandling bygger videre på en allerede kendt metode, hvor hjernens netværk stimuleres magnetisk ved hjælp af et nyt medicinsk udstyr, der placeres uden på hovedet. Det revolutionerende ved den nye metode er, at udstyret sammen med meget avanceret software gør det muligt at tilpasse stimuleringen nøjagtigt til den enkelte patient.

I samarbejde med industrien og internationale eksperter er forskerne bag projektet, som er støttet af Innovationsfonden, gået i gang med at udvikle det nye medicinske udstyr og den avancerede software, der skal give lægerne det forbedrede værktøj i kampen mod depression.

”Projektet er en helt enestående chance for at udvikle en ny ikke-invasiv metode, som er skræddersyet til at behandle den enkelte patients sygdomme i hjernen. Vi tror, at resultaterne på sigt ikke bare vil bane vejen for en mere effektiv behandling af depression, men også bane vejen for flere nye stimuleringsbaserede behandlinger inden for både psykiatrien og neurologien”, siger projektets leder, professor Hartwig Siebner fra Dansk Videnscenter for Magnetisk Resonans på Hvidovre Hospital.

Gevinst for patient, pårørende og samfundet

Kronisk deprimerede patienter henslæber en forfærdelig tilværelse ude af stand til at arbejde, uddanne sig eller på nogen måde at nyde livet. Tragisk nok ender en del af dem endda med at begå selvmord. Projektet indebærer derfor et stort og vigtigt potentiale for øget sundhed og livskvalitet for mange tusinde depressionsramte. Og det nye projekt indebærer ikke blot et stort potentiale for den enkelte patient og patientens pårørende, men faktisk for hele samfundet, da depression årligt koster statskassen over 10 mia. kr. i bl.a. sygedagpenge og pensioner.

Innovationsfondens investering i projektet på 14,2 millioner kr. gør det muligt at sammensætte et eksperthold, der kan bringe dette unikke projekt hele vejen fra den gode idé til klinisk afprøvning og efterfølgende kommercialisering som stimuleringsbaseret præcisionsmedicin, der forventes at revolutionere behandlingen af depression.

Processer, hardware og software skal nu udvikles

Projektet er et samarbejde mellem førende forskere fra Region Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet, virksomheden MagVenture og en række internationale partnere. I fællesskab vil de udvikle og kommercialisere det nye udstyr samt software, der skal gøre den individuelle stimulering mulig og derigennem opnå den bedste virkning for den enkelte patient.

Danske MagVenture skal sammen med forskere fra Region Hovedstaden anført af Dansk Videnscenter for Magnetisk Resonans (DRCMR) på Hvidovre Hospital og Danmarks Tekniske Universitet stå i spidsen for den tekniske udvikling af det udstyr, der muliggør den avancerede hjernestimulering.

Den tyske virksomhed Localite skal parallelt udvikle og integrere den procedure og software, der skal sikre, at stimuleringen både tager højde for den enkelte patients specifikke sygdomsmæssige behov samt tilpasses hjernens anatomi, da denne er meget forskellig fra person til person.

Psykiatere fra Region Hovedstaden samt universitetshospitalet LMU i München vil stå for den første afprøvning af behandlingen på patienter.

Redaktør