NIH-støttet forskning om hormonforstyrrende stoffer

Forskere fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion er i front for et nyt internationalt forskningsprojekt, DISRUPT, som skal finde ud af, om testikelkræft kan skyldes påvirkning af hormonforstyrrende stoffer allerede i fosterstadiet.

Professor og ledende overlæge ​Anders Juul og seniorforsker Elvira Bräuner fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion. På computerskærmen ses et histologisk billede af testikelkræft. Foto: Tomas Bertelsen.

Danske koordinatorer

Danske forskere har en stærk mistanke om, at testikelkræft især kan skyldes miljømæssige påvirkninger i fostertilstanden. Hypotesen skal nu afprøves i et stort internationalt forskningsprojekt, DISRUPT, som bl.a. bygger på unikke danske registerdata.

Initiativet til projektet kommer fra seniorforsker Elvira Bräuner og professor og ledende overlæge Anders Juul fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. De to forskere er ledere af forskningsprojektet, som udføres og er initieret i Danmark. Samarbejdspartnerne kommer fra USA, Sverige og Finland.

Støttet af amerikanske midler

Forskningsprojektet DISRUPT er påbegyndt i april 2020 og løber over 3 år. Projektet er støttet af det amerikanske prestigefyldte forskningsagentur National Institutes of Health (NIH) med ca. 6 mio. DKK – en bevilling, som  finansieringsteamet i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling har været med til at hjemtage. Det er sjældent, at et forskningsprojekt med anker i Danmark får en NIH-bevilling, og det er første gang, at et projekt i Region Hovedstaden er direkte støttet af NIH.

Ifølge professor Anders Juul og seniorforsker Elvira Bräuner er projektet ”helt unikt og kan kun udføres i Danmark”. Tilsvarende sundhedsdata findes ikke i USA, og projektet vil bidrage væsentligt til viden om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem påvirkning af hormonforstyrrende stoffer under fosterudviklingen og testikelkræft hos mænd i alderen 20-40 år.

Dansk hypotese afprøves

”Projektet vil afprøve den hypotese, at hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen påvirker testikeludviklingen hos den ufødte dreng og lægger kimen til, at der udvikles en kræftknude i testiklen op til 40 år senere”, fortæller Anders Juul, der også er ansat som professor på Københavns Universitet.

Hypotesen er dansk, opstillet af professor Niels Erik Skakkebæk, som er seniorforsker i Afdeling for Vækst og Reproduktion, og den har dannet baggrund for de sidste 30 års forskning på afdelingen, oplyser Anders Juul. ”Dette projekt giver enestående mulighed for at bekræfte eller forkaste hypotesen”, siger han. 

Unik registerregistrering i Danmark

Forskningsprojektet DISRUPT bygger på danske registerdata samt biologisk materiale opbevaret i årtier i Danmarks Nationale Biobank. Biobanken er en af verdens største og en helt enestående ressource internationalt – til gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling. Desuden er der i Danmark en unik samkøringsmulighed mellem de forskellige danske registre.

Forskningsprojektet DISRUPT

Seniorforsker Elvira Bräuner oplyser, at forskerne har biologiske prøver (blodprøver og/eller fostervandsprøver) fra ca. 130.000 kvinder, der har været gravide i perioden 1976-1996, og som har givet samtykke til, at prøverne må anvendes i forskningsøjemed.

Fra Danmarks landsdækkende Cancerregister, som er det ældste og mest komplette af sin art, ved forskerne, at ca. 180 af sønnerne født i perioden 1976-1996 har udviklet testikelkræft i voksenalderen. I forskningsprojektet indgår også en kontrolgruppe, som er tilfældigt udvalgt blandt de sønner fra samme periode, der ikke har udviklet testikelkræft. I alt er der data fra i ca. 550 sønner med i DISRUPT-projektet.

Forskerne måler bl.a. kemikalieniveauet i blodprøverne fra de gravide kvinder. ”Derved forventer vi at se en sammenhæng mellem de hormonforstyrrende stoffer målt i prøverne fra mødrene og sønnernes risiko for at udvikle testikelkræft i voksenalderen”, forklarer Elvira Bräuner.

​Fakta

Årsager til testikelkræft

Testikelkræft udgør ca. 60% af alle kræftformer hos mænd i alderen 20-40 år. Årsagen til testikelkræft er oftest ukendt, men meget tyder på, at anlæg til testikelkræft allerede opstår i fosterstadiet. Kendte risikofaktorer for at udvikle testikelkræft er ikke-nedsunkne testikler (kryptorkisme) og arvelige forhold.

Projekttitel

Prenatal Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals and Risk of Testicular Cancer (DISRUPT).

Projektdeltagere fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet

  • Anders Juul, professor og principal investigator (PI) på DISRUPT-projektet
  • Elvira Bräuner, seniorforsker og Co-PI på DISRUPT-projektet
  • Niels Erik Skakkebæk, professor og seniorforsker
  • Anna-Maria Anderson, forskningsleder samt centerleder ved viden- og rådgivningscenteret Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CeHos), som har sekretariat på klinikken
  • Jørgen Holm Petersen, biostatistiker

Samarbejdspartnere

  • Danmark: Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet – koordinator
  • USA: Harvard University – udvikling af statistiske analyser (mixture analyses)
  • Finland: National Institute for Health and Welfare (THL) - kemiske analyser
  • Sverige: Lund Universitet – kemiske analyser

Finansiering

Projektet varer 3 år, og bevillingen er på 870.000 USD (ca. 6 mio. DKK) fra det prestigefyldte amerikanske forskningsagentur National Institutes of Health (NIH).Redaktør