App guider unge med diabetes

​Fire hospitaler og en privat virksomhed har i tæt samarbejde med brugerne udviklet en app, der hjælper unge med at holde styr på deres diabetes

​Cecilie Wiehe Andreassen var i 2013 med til at udvikle en ny app sammen med læge Pernille Castensøe-Seidenfaden. Cecilie har diabetes og kom med gode idéer til den nye ’lommeguide’ på mobiltelefonen. Foto: Jeppe Carlsen
Cecilie Wiehe Andreassen er én af de unge, som har det godt med sin diabetes type 1. Men mange andre unge med diabetes har store udfordringer med at leve det liv og gennemføre den behandling, som skal til for at holde langtidsblodsukkeret nede og have det godt nu og i fremtiden. 

Har man som ung forhøjet blodsukker over lang tid, øger det risikoen for f.eks. hjerte-kar-problemer senere i livet. Cecilie Wiehe Andreassen var i 2013 med til at udvikle en ny app. Hun bidrog til det offentlig-private innovationssamarbejde Ung med Diabetes, som udviklede den første forelø​bige version af en app til mobiltelefoner.

​Personlig lommeguide

Formålet med appen var at lette overgangen fra børne- til voksenafdelingen og tilbyde unge præcis de informationer, som er relevante for dem i forhold til diabetes, livsstil og kontrol på hospitalet. Appen skulle være en slags personlig lommeguide. ​

”Jeg var med til to workshops og med til at udvikle idéer til, hvad der skulle med i appen. 

Jeg var også med til at kommentere designet, og senere udfyldte jeg et spørgeskema om, hvad der kan gøres bedre. Jeg synes, at det var fedt at være med, og brugernes bidrag var helt klart med til at forbedre appen. Uden os var den blevet mere enkel, og mere som informationen fra et hospital plejer at være. Vi fik f.eks. med, at der skulle stå noget om kørekort, alkohol og fester,” fortæller Cecilie Wiehe Andreassen. 

Gode råd til næste version af appen 

Cecilie synes, at den foreløbige version af appen er helt fin. Men hun håber, at den næste udgave i højere grad lægger op til dialog mellem unge med diabetes, lidt som på Facebook. For dem møder hun ikke så mange af i sin hverdag, og i løbet af projektet har hun fået lyst til mere sparring.

Det gode råd tager læge Pernille Castensøe-Seidenfaden og Jakob Teilmann med videre. Pernille arbejder på Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital. Hun var leder af OPI-projektet, og Jakob Teilmann er adm. direktør i den deltagende virksomhed, Mobile Fitness. Begge arbejder nu på at udvikle en endelig version af Ung med Diabetes-appen. 

​Løftestand for eksport 

Drivkraften er, at flere unge skal leve godt med diabetes. 

”Jeg håber, at appen kan være en hjælp for de unge, så de får en bedre forståelse af deres sygdom og vished for, hvad der sker på den voksenafdeling, de tilknyttes. Forhåbentlig får de mulighed for lettere at stå på egne ben,” siger Pernille Castensøe-Seidenfaden. Mobile Fitness har i forvejen leveret mobile sundhedsløsninger til 50 kommuner, pensionsselskaber og større virksomheder. 

Virksomheden bruger samarbejde med det offentlige i Danmark som afsæt til eksport.

​​Danmark som laboratorium

 ”Det er vigtigt for os at samarbejde med det offentlige og udvikle det uudnyttede potentiale, der ligger i at lave brugbare patientprogrammer. Danmark er et laboratorium for os, så vi efterfølgende kan eksportere løsninger. I dag er 30 procent af vores omsætning eksport, og det, forventer vi, vil stige til 90 procent i løbet af de næste par år,” siger Jakob Teilmann. Ung med Diabetes-projektet var finansieret af Region Hovedstaden. Deltagerne var Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet, Steno Diabetes Center og Mobile Fitness.


Redaktør