Behandling af barnløshed i verdensklasse

Næsten hvert femte par oplever problemer med ufrivillig barnløshed – men heldigvis er der hjælp at hente,  idet Øresundsregionen er et af verdens førende indenfor fertilitetsbehandling og -forskning​ 

Fire hospi​​taler og to universiteter

ReproHigh har behandlet både mænd og kvinder med kirurgi og medicin og forsket i de bagvedliggende årsager til barnløshed.

Samarbejdet rummer eksperter fra Herlev Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital samt Københavns Universitet, Skåne universitetssjukhus og Lunds Universitet. 

Vinde​​r af Oresund Award 2013

ReproHigh samarbejdet blev i 2013 belønnet med Oresund Award for deres høje internationale niveau indenfor det reproduktionsmedicinske område.

Oresund Award blev givet til banebrydende samarbejde omkring sundhedsforskning og behandlinger i Region Hovedstaden og Region Skåne. 

Fakta om​ ReproHigh:

  • ​Siden 2010 har et dansk-svensk netværk bestående af enheder fra universitetshospitaler i Region Hovedstaden og hospitaler og universiteter i Region Skåne arbejdet tæt sammen i et partnerskab, som er et af verdens førende reproduktionsmedicinske miljøer
  • ReproHigh fokuserer på at finde og behandle de bagvedliggende årsager til barnløshed og har i 2013 underskrevet en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden og Region Skåne, som bl.a. betyder, at patienter kan udveksles mellem enhederne.
  • Fra Danmark deltager Københavns Universitet, Herlev Hospitals Urologisk Afdeling, Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Rigshospitalets Reproduktionsmedicinsk Laboratorium, Fertilitetsklinik og Afdeling for Vækst og Reproduktion.
  • Fra Sverige deltager Reproduktionsmedicinsk Centrum på Skånes universitetssjukkhus, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö på Lunds Universitet samt Arbets- og Miljömedicin på Lunds Universitet.​


​​​

Redaktør