Nyt computerprogram bekæmper virus efter transplantationer

​Rigshospitalet har de seneste år reduceret alvorlige infektioner efter transplantationer markant ved at benytte computerprogrammet MATCH​​

​​

​​​MATCH hedder det nye samarbejde og computerværktøj. Det hjælper de ca. 300 mennesker, som hvert år får ny knoglemarv eller et nyt organ på Rigshospitalet. Det er også godt på vej til at hjælpe patienter andre steder i Danmark og ude i verden, efterhånden som de opsigtsvækkende resultater bliver kendt og flere kobler sig på MATCH-databasen.

Takket være MATCH er der siden 2011 indlagt markant færre patienter med den kritiske cytomegalo-virusinfektion (CMV) efter transplantation. Tidligere – tilbage i 1990erne - var CMV den mest frygtede virus, fordi den slog mange ihjel.

​ ​

Drastisk fald i indlæggelser

Omkring år 2000 blev lægerne dygtigere til at holde virussen nede, og med MATCH sker den afgørende innovation, som virkelig batter for patienterne, fortæller Jens Lundgren, leder af forskningscentret CHIP, professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet.

"Nu som før bliver ca. 30 procent af patienterne smittet med CMV efter transplantation. Men hvor det før var ca. halvdelen af de smittede, der blev så syge af infektionen, at de skulle indlægges, er det nu blot fem procent af de smittede, der behøver at komme på hospitalet," siger han.

Dermed klarer langt flere patienter sig godt igennem den første sårbare tid efter transplantation, og hospitalet sparer hvert år millioner af kroner på, at sengene ikke i samme grad fyldes op af alvorligt virussyge patienter.

Stor gevinst for patienterne

MATCH er udviklet af forskningscentret CHIP (Copenhagen HIV Programme) i samarbejde med kolleger på Rigshospitalets transplanterende og diagnostiske klinikker. Computerprogrammet indeholder en risikoprofil på hver patient, ud fra hvilken der lægges en individuel behandlingsplan med angivelse af medicin og planlagte blodprøver. Programmet indeholder samtidig beskrivelser af optimale patientforløb.

Det er derfor i stand til at overvåge den enkelte patient og slå alarm, når et forløb begynder at udvikle sig i den gale retning. Når det sker, griber lægerne ind og justerer behandlingen. Det er denne rettidige omhu, der holder patienterne mere raske.

IT bygget på fra grunden

Computerprogrammet er bygget op helt fra grunden af dygtige it-folk på forskningscentret CHIP.

"Det er en innovation, der startede med en flad, bar computerskærm, og hvor vi nu er nået så langt, at vi kan dokumentere, at vi markant har reduceret antallet af indlæggelser med CMV-infektion," siger Jens Lundgren.

"For patienterne er det en stor gevinst. Mange af dem slipper for at blive syge og være indlagt med en potentielt dødelig sygdom i flere uger," siger Jens Lundgren.

Flere fordele for patienterne

 Det er også en fordel for patienterne, at de nu får en behandlingsplan med hjem, og at de i nogle tilfælde kan gå til egen læge frem for at tage på Rigshospitalet for at få taget blodprøver. Desuden kan det vise sig, at nogle patienter kan slippe med færre blodprøver og mindre medicin efter transplantation. 

Et forskningsprojekt baseret på MATCH-databasen forventes at vise, at nogle bliver kontrolleret og behandlet mere end nødvendigt. For lægerne er fordelen ved MATCH, at de nu har bedre mulighed for at samarbejde på tværs af specialerne transplantations- og infektionsmedicin. Samtidig bruger de ressourcerne dér, hvor der virkelig er behov: på de patienter, der kræver handling.

 MATCH slår alarm

 "Læger bruger ofte tid på samtaler med patienter, der har det godt. Vi flytter ressourcerne til dér, hvor det ikke går så godt. Programmet slår alarm, når patientens forløb afviger fra det optimale forløb, og så justerer vi behandlingsplanen," siger Jens Lundgren. Han følger selv programmet tæt og får en sms ved hver alarm. Alarmerne går også til en læge i forskningscentret CHIP, som koordinerer den videre behandling med læger fra patientens afdeling.

Alarmer om manglende blodprøvesvar går til en sygeplejerske, som giver besked til den relevante afdeling om behovet for at rette op. Systemet viser, at computeren er et oplagt værktøj til at hjælpe læger med at overvåge store informationsmængder.

Oplagt værktøj

"Den menneskelige hjerne kan kun huske et begrænset antal processer, så kan den ikke huske mere. Derfor er computeren et oplagt værktøj til at sikre kvaliteten af behandlingen efter transplantation. I virkeligheden kan computere bruges til at kvalitetssikre behandlingen af en lang række sygdomme," siger Jens Lundgren, hvis kolleger allerede er i gang med at gøre MATCH klar til gigtpatienter.

Også kræft, leukæmi, andre blodsygdomme, HIV, diabetes og for højt blodtryk er på listen over de sygdomme, som man ifølge Jens Lundgren med fordel kan overvåge og styre behandlingen af via en tilpasset version af MATCH.​


Redaktør