Øget livskvalitet for gigtpatienter

Copenhagen Center for Arthritis Research har øget gigtpatienters livskvalitet ved at sikre tidlig diagnosticering og effektiv behandling

Den forskning, der bedrives på Copenhagen Center for Arthritis Research (COPECARE) har været med t​il at sikre en tidligere diagnosticering af kroniske inflammatoriske ledsygdomme samt en mere effektiv behandling.

Dermed øges gigtpatienternes prognose og livskvalitet, forklarer professor ved COPECARE Mikkel Østergaard.

-Selvom vi stadig ikke er i stand til at helbrede folk med inflammatoriske ledlidelser, så er vores forskning med til at forbedre behandlingen og samtidig mindske smerter og træthed, siger professoren, der sammen med sine kolleger er i næsten daglig kontakt med patienterne.  

Øget dødel​​ighed

Cirka tre procent af den danske befolkning er belastet med en eller anden form for ledlidelse.

Sygdommene har store konsekvenser i form af kroniske smerter, funktionsnedsættelse og øget dødelighed.

Den øgede dødelighed kommer sig af, at den permanente betændelsestilstand i kroppen giver øget risiko for hjertekarsygdomme og visse former for kræft.

En uni​k biobank

Mikkel Østergaard og hans kolleger, der har modtaget Region Hovedstadens store sundhedspris Global Excellence for deres banebrydende forskning, ser flere spændende perspektiver for fremtiden.

Et af dem er en landsdækkende biobank, som COPECARE er begyndt at etablere. Banken skal være et supplement til det landsdækkende register for gigtlidelser, DANBIO. Initiativet vil igen komme gigtpatienternes livskvalitet til gode.

-Kombinationen af landsdækkende patientinformationer og biologisk, inklusiv genetisk, materiale bliver unik på verdensplan. Vi får dermed store muligheder for at tage betydelige skridt i retningen af mere skræddersyede behandlinger til den enkelte patient, lyder det.

Redaktør