Kontakt Region Midtjylland

​Kontaktoplysninger for Den Gode Genoptræningsplans (GGOP) kontaktperson i Region Midtjylland. Den gode Genoptræningsplan har en kontaktperson i hvert af landets regioner.

​Region Midtjylland

Charlotte B. Kjeldsen
Kvalitets- og udviklingsergoterapeut
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 2K 
8800 Viborg

Telefon: 51 83 60 17
 


Redaktør