Lovgivning om genoptræningsplaner

​Patienter skal tilbydes en individuel genoptræningsplan, såfremt det lægefagligt vurderes, at der er behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

I 2014 kom der en ændring i lovgivningen som betød, at der i genoptræningsplanen kan angives flere specialiseringsniveauer end hidtil, og dermed også øget krav til

Bekendtgørelse

Primo 2015 kom der en ændring i lovgivningen som betød, at der i genoptræningsplanen kan angives flere specialiseringsniveauer end hidtil, og dermed også øget krav til genoptræningsplanens indhold. Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen genoptræning, specialiseret genoptræning eller rehabilitering på specialiseret niveau. 

Genoptræningsplan

Genoptræningsplanen kan betragtes som en henvisning til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Den skal sikre et målrettet og sammenhængende forløb for patienter med et behov for genoptræning efter udskrivelse. Herunder sikre rettidig information til den eller de personer som skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen.

Genoptræningsplanen skal indeholde oplysninger om: Stamoplysninger; tidligere helbredsrelaterede funktionsevne; behandlingsforløb på sygehuset; helbredsrelaterede funktionsevne ved udskrivelse samt genoptræningsbehov og –potentiale. 

Behovet for genoptræning

Det er en lægefaglig vurdering om der er behov for genoptræning, herunder hvilket specialiseringsniveau der skal henvises til. Den lægefaglige vurdering kan ikke tilsidesættes af kommunen.

Patientinddragelse

Genoptræningsplanen skal udarbejdes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. 

Rettidighed

Genoptræningsplanen skal senest udleveres til patienten på udskrivningstidspunktet. Ved samtykke fra patienten skal den sendes til patientens bopælskommune og den praktiserende læge.

Uddelegering af opgaver

Lægen kan uddelegere vurdering af patientens genoptræningsbehov og –potentiale, herunder specialiseringsniveau til andre sundhedspersoner. Det skal sikres at de relevante sundhedspersoner har de fornødne kompetencer.

Rehabilitering på specialiseret niveau

Kan kun udarbejdes på relevant specialafdeling minimum på regionsfunktionsniveau. 
Der er tale om en genoptræningsplan udvidet genoptræningsplan med involvering af flere sundhedspersoner, eksempelvis læge, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og neuropsykolog.  

Yderligere information

Redaktør