Bevægelseshandicap

​Bevægelseshandicap dækker her over mennesker med nedsat funktion i arme og hænder, eller nedsat funktion af ben og torso der giver gangbesvær. Læs her hvad der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med et bevægelseshandicap.

Det er forskelligt hvilke behov til tilgængelighed der følger med at have et bevægelseshandicap. Bevægelseshandicap kan dog overordnet opdeles i kørestolsbrugere, ganghandicap og arm- og håndhandicap. Her beskrives forhold af betydning for de to sidste grupper.

Bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap kan være medfødte eller erhvervet gennem livet.

En del sygdomme som fx gigt, muskelsvind, sklerose, halvsidig lammelse og følger efter ulykker kan resultere i bevægelseshæmning i både arme, ben og krop. Mange har i tillæg også smerter, der yderligere nedsætter deres funktion.

På samme måde vil ældre mennesker ofte have et bevægelseshandicap i kombination med en svækkelse af andre sanser som f.eks. syn- og høresansen.

Ganghandicap

Ganghandicappede har svækkede ben og torso, hvilket betyder at man har svært ved at gå, ikke kan gå ret langt og går usikkert. Derfor vil man ofte have problemer med at gå op af trapper og med at gå på et ujævnt underlag. Mange ganghandicappede benytter et hjælpemiddel for at komme omkring, som f.eks en rollator.

Mennesker med ganghandicap kan have brug for:

 • Gelænder ved trapper.
 • Få trapper og trapper med få trin.
 • Elevatorer til at komme rundt i bygninger.
 • Korte gangafstande.
 • Mange hvilepladser, så man hyppigt kan sætte sig ned.
 • Jævn og fast belægning uden niveauspring (ændringer i højden).
 • Hældninger, der ikke er for stejle, hvor niveauspring skal passeres.
 • Døre med en tilstrækkelig bredde, der er lette at åbne.
 • Tilstrækkelige passagebredder.
 • Parkeringspladser placeret tæt på hovedindgang.

Arm- og håndhandicap

Svækkelse af arme og hænder betyder, at man har meget få kræfter og ikke kan række ret langt. Arm og håndhandicappede kan også have svært ved at kontrollere deres bevægelser, hvilket kan vise sig ved, at de ryster på hånden og mangler ofte de finmotoriske evner til håndtering og koordinering af bevægelser.

Mennesker med arm- og håndhandicap kan normalt ikke åbne tunge døre, trykke på små knapper og kontakter, vride små håndtag på låse og vandhaner, bære bagage osv. De har også problemer med at skulle række langt ind- op- eller ned for at nå ting.

Mennesker med arm- og håndhandicap har brug for:

 • At ting kan betjenes med lav muskelkraft
 • At ting kan betjenes med et stift håndled, og med mere end en finger
 • At knapper, kontakter og andet, der skal betjenes er placeret hensigtsmæssigt 
 • At knapper, kontakter og andet, der skal betjenes har en passende størrelse
Redaktør