Til borgere

​Har man en funktionsnedsættelse kan man opleve udfordringer ved adgangsforhold og indretning der hvor man færdes. Det gælder også hos sundhedsbehandlere. God Adgang-mærket giver information om tilgængeligheden så man kan planlægge besøget hjemmefra.

Alle skal have god adgang til sundhedsbehandlere

Vi kan alle få brug for gode adgangsforhold. Nogle er født med et handicap, andre får ændrede behov efter en ulykke eller sygdom, og mange udvikler en funktionsnedsættelse når de bliver ældre.

Uanset hvordan vi fungerer skal vi have mulighed for at komme til behandler i sundhedsvæsnet.

Mange mennesker med en funktionsnedsættelse oplever udfordringer i forhold med tilgængeligheden når de skal til en ny behandler. Det kan give ubehagelige situationer, skabe utryghed før et besøg, og i værste tilfælde kan besøget ikke gennemføres.

Mærkeordningen God Adgang

Derfor har Region Hovedstaden indgået et samarbejde med foreningen God Adgang om at sikre nuanceret information om adgangsforholdene i praksissektoren.

Når en praksis er God Adgang-mærket har man mulighed for at læse om tilgængeligheden for 7 forskellige typer funktionsnedsættelser. Dermed kan man hjemmefra vurdere hvilken praksis der passer bedst til ens egne behov, og planlægge besøget.

De 7 typer funktionsnedsættelser er: Kørestolsbrugere, bevægelseshandicap, hørehandicap, synshandicap, astma og allergi, læsevanskeligheder og udviklingshandicap.

Find behandler

På godadgang.dk kan du finde praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og tandlæger, der har God Adgang mærket. Det kan fx være du søger en fysioterapeut med god adgang for gangbesværede. Eller en psykolog med god adgang for svagtseende.

Se hvilke praksis der har god adgang for dig

Redaktør