Til fagfolk

 Her på hjemmesiden finder du blandt andet en lang række film om at leve med sygdommene. Formålet er at hjælpe patienter og pårørende til at kunne mestre livet med en livslang kronisk sygdom. De bliver blandt andet brugt til undervisning i kommuner og patientforeninger.

Materialer

Se, hvordan du bestiller dvd'er, infokort, postekort og plakater til din arbejdsplads

Film om at leve med kroniske sygdomme

Vi har blandt andet udviklet film om at leve med type 2-diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme, lænderyglidelser og demens. Vi har også udviklet film, der især har fokus på børn og borgere af anden etnisk herkomst end dansk. Grib om Livet startede som et ud af 18 projekter under Region Hovedstadens Kronikerprogram.

Nye film på vej

I foråret 2016 bliver portalen suppleret med film om erhvervet hjerneskade. Det sker samtidig med, at der skal implementeres forløbsprogrammer for voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Samarbejde

Grib om Livet er udviklet af Region Hovedstaden i tæt samarbejde med fagfolk, kommuner, patientforeninger og borgere. Temaerne for filmene bygger på brugerundersøgelser.

Kontakt

Du kan kontakte os på gribomlivet@regionh.dk

Redaktør