Projektorganisering

HeRTA er dannet som et partnerskab mellem Hjertemedicinsk Ambulatorium på Hvidovre Hospital, Genoptræningscentret Albertslund, Hjerteforeningen, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). Kommunale fritids- og sundhedskonsulenter, lokale idrætsforeninger, DGI-konsulenter og Center for Diabetes og Hjertesygdomme - Kbh deltager som samarbejdspartnere. Projektet modtager sparring fra en ekspertgruppe og den rådgivende borgergruppe.

De rådgivende borgere er mere end sparringspartnere, de deltager aktivt i alle projektets faser for at sikre, at alle beslutninger og processer har patientperspektivet for øje. Sårbare patienter vil desuden blive interviewet for at tilpasse interventionen deres behov.

Se forklarende tekst i teksten over figuren

Redaktør