Studiedesign

Projektet vil vurdere, om HeRTAs rehabiliteringsvej får flere til at deltage i rehabilitering, og om de får et større udbytte af at deltage.

Det kan man kun afgøre ved at sammenligne oplevelserne af det eksisterende rehabiliteringstilbud med oplevelserne af de nye rehabiliteringstilbud. Derfor er det kun nogle patienter, der tilbydes HeRTAs rehabiliteringsvej. Hvilke tilbud, der tilbydes til den enkelte patient, afgøres ved lodtrækning.

Spørgeskema og interviews

For at kunne vurdere, hvilken effekt deltagelse har, er det vigtigt, at alle hjertepatienter - uanset hvilke tilbud de deltager i - udfylder tilsendte spørgeskemaer. Dermed er de med til at forbedre forløbet for hjertepatienter fremadrettet.

Nogle patienter vil desuden blive spurgt, om de vil fortælle om deres oplevelser i et interview. Det giver en mere nuanceret forståelse af, hvad der har fungeret godt, og hvad der evt. stadig kan forbedres. 


Redaktør