Projektorganisering

HeRTA er dannet som et partnerskab mellem Kardiologisk ambulatorium på Hvidovre Hospital, Sundhedshuset Albertslund, Hjerteforeningen, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). Lokale idrætsforeninger og aftenskoler deltager som samarbejdspartnere. Projektet modtager sparring fra en ekspertgruppe og den rådgivende patientgruppe.

Den rådgivende patientgruppe er mere end sparringspartnere, de deltager aktivt i alle projektets faser for at sikre, at alle beslutninger og processer har patientperspektivet for øje. Sårbare patienter vil desuden blive interviewet for at tilpasse interventionen deres behov.

Redaktør