Studiedesign

Projektet undersøger muligheden for at gennemføre et forskningsforsøg, der inkluderer kvantitative sammenligninger af intervention (patienter, der får tilbud de nye rehabiliteringsindsatser) og kontrolgruppen (patienter, der får tilbudt vanlig rehabilitering), en kvalitativ analyse af implementeringsprocesser og en kvalitativ analyse af patientoplevelser.

Projektet består af 3 faser 1) udviklingsfasen 2) interventionsfasen 3) evalueringsfasen.

Framework program

Redaktør