Patientinddragelse i HeRTA

Borgere med hjertesygdom har en helt særlig viden ift. hvordan det opleves at have en hjertesygdom med de udfordringer, det kan give i hverdagslivet. Samtidig har de erfaringer fra deres indlæggelse og deres ambulante efterbehandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Denne viden er essentiel at medinddrage i udviklingen af nye tværsektorielle rehabiliteringstiltag.

I HeRTA har vi en rådgivende patientgruppe, som har deltaget gennem hele udviklingsarbejdet med deres viden og erfaringer.