Antibiotikaforbrug

For at vi også fremover kan behandle patienter med alvorlige infektioner, er det vigtigt, at de antibiotika, som skal bruges i behandlingen, stadig er effektive, og at bakterierne ikke er blevet resistente. Udvikling af resistens kan bl.a. forebygges ved at begrænse og målrette forbruget af antibiotika. Læs, hvordan vi gør det på disse sider. 

Om antibiotikaforbrug

Ukritisk brug af antibiotika kan betyde flere antibiotikaresistente bakterier, som udgør en trussel for menneskers sundhed. Der er allerede i dag flere europæere, der dør af resistente bakterier, end der dør i trafikken. ​

Rationelt antibiotikaforbrug

Antibiotika er et vigtigt lægemiddel til at reducere sygeligheden og dødeligheden blandt mennesker. En række undersøgelser viser, at en stor del af den antibiotika, der ordineres, er unødvendig eller ineffektiv. Brug af antibiotika øger endvidere risikoen for, at der udvikles resistente bakterier hos patienten. Derfor er arbejdet med at sikre fremtiden med et rationelt antibiotikaforbrug i Region Hovedstaden i fuld gang. ​

Nationale indsatser

​​Brug af antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af infektioner, og vi skal ikke kigge mange år tilbage, før det at blive syg med lungebetændelse ofte var lig med at få en dødelig sygdom. Men antibiotika bliver ikke ved med at virke, hvis vi bruger for meget af det. Derfor skal antibiotika bruges med omtanke. ​

Regionale indsatser

​​I Region Hovedstaden understøtter antibiotikanetværket hospitalernes arbejde med rationelt antibiotikaforbrug og udveksling af viden, resultater og erfaringer. ​