Antibiotikaforbrug

For at vi også fremover kan behandle patienter med alvorlige infektioner, er det vigtigt, at de nødvendige antibiotika stadig er effektive, og at bakterierne ikke er blevet resistente. Vi forebygger ved at begrænse og målrette forbruget af antibiotika.

Læs mere om nationale, regionale og lokale indsatser til fremme af rationelt antibiotikaforbrug. 

Dekorativt


 Antibiotikaforbrug og resistens

Hvad er antibiotika?

  • Antibiotika er et fællesnavn for medicin, som virker ved at dræbe eller hæmme vækst af bakterier
  • Antibiotika har ingen effekt mod virus
  • Den mest almindelige antibiotikatype er penicillin
  • Forbruget af antibiotika i Danmark er lavt sammenlignet med andre lande, men forbruget er dog steget det seneste årti
  • Antibiotika er blandt de medicinske opdagelser, der i største omfang har bidraget til at forbedre befolkningens sundhedstilstand og hæve levealderen
  • For at hindre at bakterierne bliver modstandsdygtige (resistente), er det vigtigt at holde forbruget af antibiotika på et minimum

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens i befolkningen både i Danmark og resten af verden er stigende. Det betyder, at der findes flere og flere bakterier, som forårsager infektioner, hvor der ikke findes en mulighed for at behandle med antibiotika.

Tendensen er formentlig bare begyndelsen. Hvert år dør mere end 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Der er derfor behov for at ændre kurs i retning af et mere rationelt antibiotikaforbrug.

For meget antibiotika i sundhedsvæsnet

En række undersøgelser viser, at der bruges for meget antibiotika i sundhedsvæsenet. Det gælder ikke mindst de bredspektrede antibiotika, som særligt giver anledning til udvikling af resistens.

Der er især to områder, som giver anledning til overforbrug af antibiotika: 

  • Antibiotika gives i for mange dage
  • Antibiotika ordineres på usikker indikation

Patienter med resistente bakterier er ofte indlagt i længere perioder og skal behandles i isolation fra andre patienter. Derfor beslaglægger de en stigende andel af kapaciteten på hospitalerne.

Rationelt antibiotikaforbrug og regionale indsatser

Antibiotika er et vigtigt lægemiddel til at reducere sygeligheden og dødeligheden blandt mennesker. En række undersøgelser viser, at en stor del af den antibiotika, der ordineres, er unødvendig eller ineffektiv. Brug af antibiotika øger endvidere risikoen for, at der udvikles resistente bakterier hos patienten. Derfor er arbejdet med at sikre fremtiden med et rationelt antibiotikaforbrug i Region Hovedstaden i fuld gang. ​

Nationale indsatser

​​Der er i 2017 formuleret en national handlingsplan for anvendelse af antibiotika til mennesker med tre mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020. Læs om handlingsplanen og det nationale læringsteam LKT Antibiotika.