Antibiotikaforbrug

For at vi også fremover kan behandle patienter med alvorlige infektioner, er det vigtigt, at de nødvendige antibiotika stadig er effektive, og at bakterierne ikke er blevet resistente. Vi forebygger ved at begrænse og målrette forbruget af antibiotika. Læs, hvordan vi gør. 

Dekorativt


Om antibiotikaforbrug

Ukritisk brug af antibiotika kan betyde flere antibiotikaresistente bakterier, som udgør en trussel for menneskers sundhed. Der er allerede i dag flere europæere, der dør af resistente bakterier, end der dør i trafikken. ​

Rationelt antibiotikaforbrug og regionale indsatser

Antibiotika er et vigtigt lægemiddel til at reducere sygeligheden og dødeligheden blandt mennesker. En række undersøgelser viser, at en stor del af den antibiotika, der ordineres, er unødvendig eller ineffektiv. Brug af antibiotika øger endvidere risikoen for, at der udvikles resistente bakterier hos patienten. Derfor er arbejdet med at sikre fremtiden med et rationelt antibiotikaforbrug i Region Hovedstaden i fuld gang. ​

Nationale indsatser

​​Der er i 2017 formuleret en national handlingsplan for anvendelse af antibiotika til mennesker med tre mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020. Læs om handlingsplanen og det nationale læringsteam LKT Antibiotika.