​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Antibiotikaforbrug

Antibiotika er et fællesnavn for medicin, som virker ved at dræbe eller hæmme vækst af bakterier. ​For at vi også fremover kan behandle patienter med alvorlige infektioner, er det vigtigt, at de nødvendige antibiotika stadig er effektive, og at bakterierne ikke er blevet resistente. Man forebygger resistensudvikling ved at begrænse og målrette forbruget af antibiotika.

Find information om nationale, regionale og lokale indsatser til fremme af rationelt antibiotikaforbrug nederst. 

Antibiotika - virkning og bivirkninger

Antibiotika er et lægemiddel, der dræber eller hæmmer vækst af bakterier. Antibiotika er et vigtigt lægemiddel til at reducere sygeligheden og dødeligheden blandt mennesker.  Antibiotika kan dog samtidig have nogle bivirkninger, fordi behandlingen påvirker kroppens normal og gavnlige bakterieflora. Dermed kan man blive disponeret for nye infektioner. Eksempelvis er risikoen for en infektion med tarmbakterien Clostridium difficile højere blandt patienter, som har fået antibiotika fordi antibiotika slår nogle bakterier ned og dermed giver bedre vækstbetingelser for andre. Ligeledes øger antibiotika risikoen for,  at bakterierne udvikler resistens. 

Hvorfor begrænse brugen af antibiotika?

​Antibiotikaresistens i befolkningen både i Danmark og resten af verden er stigende. Det betyder, at der findes flere og flere bakterier, som forårsager infektioner, hvor der ikke findes en mulighed for at behandle med antibiotika. Patienter med resistente bakterier er ofte indlagt i længere perioder og skal behandles i isolation fra andre patienter. Derfor beslaglægger de en stigende andel af kapaciteten på hospitalerne.​  WHO anslår, at der hvert år dør mere end 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika.

Det giver derfor god mening at begrænse brugen af antibiotika til det nødvendige. 

En række undersøgelser viser dog, at en stor del af den antibiotika, der ordineres, er unødvendig eller ineffektiv.​ Det gælder ikke mindst de bredspektrede antibiotika, som særligt giver anledning til udvikling af resistens.​

Der er især to områder, som giver anledning til overforbrug af antibiotika: 

  • Antibiotika ordineres, når det ikke er nødvendigt, fx ved virusinfektioner​
  • Antibiotika gives i for mange dage

Rationelt antibiotikaforbrug

Arbejdet med at sikre den fremtidige behandling med virksomme antibiotika gennem et rationelt antibiotikaforbrug i sundhedsvæsenet er i fuld gang på både nationalt plan, på hospitalerne og i regionerne tværsektorielle samarbejder.

​Læs mere om Region Hovedstadens indsatser på hospitalerne og i samarbejde med de praktiserende læger og plejehjem her.

Den nationale handlingsplan for anvendelse af antibiotika til mennesker har tre mål for reduktion af antibiotikaforbruget i sundhedsvæsenet frem mod udgangen af 2021.

Læs om de nationale initiativer og kampagner på antibiotikaområdet her.​
​​​​

Redaktør