Nationale indsatser

​​Der er i 2017 formuleret en national handlingsplan for anvendelse af antibiotika til mennesker med tre mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020. Læs om handlingsplanen og det nationale læringsteam LKT Antibiotika.

I Danmark har der i mange år været et restriktivt forbrug af antibiotika til mennesker. Grunden til at vi fortsat har et lavt resistensniveau i europæisk og international sammenhæng er den vedvarende indsats både nationalt, regionalt og i kommunerne samt hos de enkelte borgere.

90 % af det samlede antibiotikaforbrug i Danmark sker i primærsektor hos praktiserende læger og speciallæger, hos vagtlæger og tandlæger, mens de resterende 10 % af forbruget finder sted på hospitalerne.

For at vi i Danmark også fremover skal kunne behandle patienter med alvorlige infektioner, er det vigtigt, at de antibiotika, som skal bruges i behandlingen, stadig er effektive, dvs. at bakterierne ikke er blevet resistente over for disse. Udvikling af resistens kan bl.a. forebygges ved at begrænse forbruget af antibiotika.

Derfor er der i 2017 formuleret en national handlingsplan for antibiotika til mennesker med tre mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020:

  • unødvendigt antibiotikaforbrug i primærsektoren bør reduceres

  • der bør ske et skift i forbruget af bredspektrede til smalspektrede antibiotika

  • forbruget af de antibiotika, som er kritisk vigtige for behandlingen af infektioner, bør reduceres.

Læs den nationale antibiotikahandlingsplan.> Læs den nationale antibiotikahandlingsplan på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

 

Lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika

Lærings- og kvalitetsteam (LKT Antibiotika) var et tidsafgrænset nationalt projekt 2017-2019, der fokuserede på at optimere antibiotikaforbruget på hospitalerne.

Lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinikere og ledere fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, der arbejder med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område med afsæt i kliniske kvalitetsdatabaser. Nye lærings- og kvalitetsteams udgør et vigtigt element i det Nationale Kvalitetsprogram. 

De fire indsatsområder i LKT Antibiotika
Målet om reduktion af forbruget af antibiotika, såvel samlet som for de kritisk vigtige antibiotika, opnås ved fire indsatser:

  1. Indikation for anvendelse af antibiotika
  2. Valg af antibiotika
  3. Revurdering af behandling
  4. Behandlingsvarighed

> Følg med i LKT Antibiotika på LKT-hjemmesiden kvalitetsteams.dk

Antibiotika eller ej? National antibiotika-kampagne

Det Nationale Antibiotikaråd har gennem flere år stået for en national antibiotikakampagne i forbindelse med den Europæiske Antibiotikadag den 18. november. Kampagnen er udarbejdet i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening og Statens Serum Institut. 

> Alle kan være med i kampen mod resistens - bliv klogere på, hvad vi hver især selv kan gøre på www.antibiotikaellerej.dk

I 2019 har kampagnen fokus på forbyggelse af blærebetændelse hos kvinder over 60 år.

Hovedbudskabet er, at vi gennem forebyggelse af blærebetændelse både hjælper kvinderne til at undgå smerter og ubehag og er med til at mindske forbruget af antibiotika.

Kampagnen fokuserer på tre gode råd: 1. Drik rigeligt og skyl bakterierne væk, 2. Giv dig tid, når du tisser og 3. Hold dig ren og tør forneden. Rådene går igen på en plakat, en pjece og her på hjemmesiden. Rådene er desuden indarbejdet i tre små videoer, hvor vi tester kvinders viden om blærebetændelse.

Se videoerne nedenfor:

 

 

 

tt

 

ps://youtu.be/ITKdsix8J

Redaktør