Nationale indsatser

​​Der er i 2017 formuleret en national handlingsplan for anvendelse af antibiotika til mennesker med tre mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020. Læs om handlingsplanen og det nationale læringsteam LKT Antibiotika.

I Danmark har der i mange år været et restriktivt forbrug af antibiotika til mennesker. Grunden til at vi fortsat har et lavt resistensniveau i europæisk og international sammenhæng er den vedvarende indsats både nationalt, regionalt og i kommunerne samt hos de enkelte borgere.

90 % af det samlede antibiotikaforbrug i Danmark sker i primærsektor hos praktiserende læger og speciallæger, hos vagtlæger og tandlæger, mens de resterende 10 % af forbruget finder sted på hospitalerne.

For at vi i Danmark også fremover skal kunne behandle patienter med alvorlige infektioner, er det vigtigt, at de antibiotika, som skal bruges i behandlingen, stadig er effektive, dvs. at bakterierne ikke er blevet resistente over for disse. Udvikling af resistens kan bl.a. forebygges ved at begrænse forbruget af antibiotika.

Derfor er der i 2017 formuleret en national handlingsplan for antibiotika til mennesker med tre mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020:

  • unødvendigt antibiotikaforbrug i primærsektoren bør reduceres

  • der bør ske et skift i forbruget af bredspektrede til smalspektrede antibiotika

  • forbruget af de antibiotika, som er kritisk vigtige for behandlingen af infektioner, bør reduceres.

Læs den nationale antibiotikahandlingsplan.> Læs den nationale antibiotikahandlingsplan.

 

Lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika

Lærings- og kvalitetsteam (LKT Antibiotika) fokuserer på at optimere antibiotikaforbruget på hospitalerne.

Et lærings- og kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinikere og ledere fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, der arbejder med kvalitetsforbedringer på et udvalgt område med afsæt i kliniske kvalitetsdatabaser. Nye lærings- og kvalitetsteams udgør et vigtigt element i det Nationale Kvalitetsprogram. 

De fire indsatsområder i LKT Antibiotika
Målet om reduktion af forbruget af antibiotika, såvel samlet som for de kritisk vigtige antibiotika, opnås ved fire indsatser:

  1. Indikation for anvendelse af antibiotika
  2. Valg af antibiotika
  3. Revurdering af behandling
  4. Behandlingsvarighed

> Følg med i LKT Antibiotika på LKT-hjemmesiden.

  

Antibiotika eller ej? - en national antibiotika-kampagne

Antibiotika eller ej? er en del af en national kampagne om hensigtsmæssig brug af antibiotika, der med midler fra Antibiotikarådet er udarbejdet i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening og Statens Serum Institut. 

> Alle kan være med i kampen mod resistens - bliv klogere på, hvad vi hver især selv kan gøre på www.antibiotikaellerej.dk

 

Se videoen: "Antibiotika eller ej" på YouTube

Redaktør