Region Hovedstadens antibiotikanetværk

Region Hovedstadens antibiotikanetværk, skal  understøtte hospitalernes arbejde med rationelt antibiotikaforbrug og udveksle viden, resultater og erfaringer på tværs af hospitalerne.

​Fra antibiotikaworkshop 2015

Netværket har til formål at understøtte hospitalernes arbejde med forbedringer i forhold til det regionale antibiotikadriftsmål blandt andet ved at sikre sparring og videndeling om forbedringer på tværs af regionens hospitaler. 

Læringsnetværket mødes til tema-workshop minimum en gang om året. Næste møde afholdes i januar 2018. Temaerne for de tidligere workshops har været: 

  • Videndeling – Sparring - Næste skridt (2017)

  • Antibiotika som driftsmål (2016)

  • Fra data til handling (2015)

Forbedret kvalitet 

Kvalitets- og læringsnetværk er en læringsmetode, der kan medvirke til at øge hastigheden af udvikling, implementering og fastholdelse af forbedringer. Formålet er at forbedre kvaliteten indenfor et fælles klinisk område. 

Regions hovedstaden er projektleder på det nationale kvalitets- og læringsnetværk for antibiotika området, som er en del af det nationale kvalitetsprogram.

Redaktør