Om antibiotikaforbrug

​Ukritisk brug af antibiotika kan betyde flere antibiotikaresistente bakterier, som udgør en trussel for menneskers sundhed. Der er allerede i dag flere europæere, der dør af resistente bakterier, end der dør i trafikken.

Dekorativt

Antibiotikaresistens i befolkningen både i Danmark og resten af verden er stigende. Det betyder, at der findes flere og flere bakterier, som forårsager infektioner, hvor der ikke findes en mulighed for at behandle med antibiotika.

Tendensen er formentlig bare begyndelsen. Hvert år dør mere end 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Der er derfor behov for at ændre kurs i retning af et mere rationelt antibiotikaforbrug.

For meget antibiotika i sundhedsvæsnet

En række undersøgelser viser, at der bruges for meget antibiotika i sundhedsvæsenet. Det gælder ikke mindst de bredspektrede antibiotika, som særligt giver anledning til udvikling af resistens.

Der er især to områder, som giver anledning til overforbrug af antibiotika: 

  • Antibiotika gives i for mange dage
  • Antibiotika ordineres på usikker indikation

Patienter med resistente bakterier er ofte indlagt i længere perioder og skal behandles i isolation fra andre patienter. Derfor beslaglægger de en stigende andel af kapaciteten på hospitalerne.

Læs om Region Hovedstadens indsatser mod antibiotikaresistens på denne side

Hvad er antibiotika?

  • Antibiotika er et fællesnavn for medicin, som virker ved at dræbe eller hæmme vækst af bakterier
  • Antibiotika har ingen effekt mod virus. 
  • Den mest almindelige antibiotikatype er penicillin, som der findes mange varianter af
  • Forbruget af antibiotika i Danmark er lavt sammenlignet med andre lande, men forbruget er dog steget det seneste årti
  • Antibiotika er blandt de medicinske opdagelser, der i største omfang har bidraget til at forbedre befolkningens sundhedstilstand og hæve levealderen
  • For at hindre at bakterierne bliver modstandsdygtige (resistente), er det vigtigt at holde forbruget af antibiotika på et minimumRedaktør