Projekter


Vent og se recepter til børn

Projektbeskrivelse af et tværsektorielt udviklingsprojekt i Region Hovedstaden: 'Vent og se'-recepter er et nyt værktøj, som fra efteråret 2016 bliver afprøvet som led i kampen mod unødvendig antibiotika til børn i Region Hovedstaden

BAD-KAD er flyttet in på Hvidovre Hospital

Større faglig refleksion og daglig vurdering af indikationen for urinvejskateter skal reducere risikoen for urinvejsinfektioner i forbedringsprojektet "BAD-KAD" på medicinsk modtageafdeling på Hvidovre Hospital. 

TITEL

MANCHET

TITEL

MANCHET