Driftsmål

​Arbejdet med at sikre fremtiden mod antibiotikaresistens i Region Hovedstaden er i fuld gang. Regionens politikere besluttede fra 20​​16 at gøre antibiotika til et driftsmål. Beslutningen vil fremover øge fokus på at højne kvaliteten i forbruget af antibiotika.​​

Forbruget af antibiotika som driftsmål betyder, at data for antibiotikaforbruget følges regelmæssigt af den politiske og administrative ledelse. 

Der fokuseres overordnet på to indikatorer: 

Indikator 1: Andelen (%) af penicilliner i det samlede forbrug af antibiotika
Indikator 2: Det samlede forbrug af antibiotika til systemisk brug pr. 100 sengedage på Region Hovedstadens hospitaler.

Læs mere om ledelsefokus og driftsmål

Redaktør