Overvågning af antibiotikaindkøb

Antibiotika anvendes til behandling og forebyggelse af bakterieinfektioner. Antibiotikaforbruget overvåges ved at opgøre mængden af indkøbte antibakterielle midler på regionens hospitaler. 

​​​

Antibiotikaindkøb​​​​ i Region Hovedstaden

Antibiotikafo​​rbruget overvåges på baggrund af data for indkøbte antibakterielle midler på regionens hospitaler. 

Antibiotikaforbruget opgøres som justerede definerede døgndoser (aDDD) per sengedag. Aktuelt er det dog ikke muligt at få data for sengedage, hvorfor nedenstående diagrammer med totaltforbruget udelukkende er vist som 1000 aDDD. Penicilinforbruget opgøres som andelen af penicillin i forhold til det totale forbrug af antibakterielle midler i %.


 ​

Antibiotikaindkøb på hospitalerne i Region Hovedstaden

​​​​​​

Forbruget af antibakterielle midler ligger gennemsnitligt på 18.000 aDDD pr. måned for hele regionen. Hospitalernes individuelle forbrug varierer, hvilket bl.a. skyldes forskel i specialer og patientsammensætningen.

Penicillinindkøb i Region Hovedstaden

​​Penicillinforbruget opgøres som andelen af pencillin i forhold til det totale forbrug af antibakterielle midler %. Regionens målsætning er, at andelen af penicillin i forhold til det samlede forbrug er højest muligt.​

 ​Penicillinindkøb på hospitalerne i Region Hovedstaden

 
Redaktør