Infektioner

Region Hovedstaden overvåger forekomsten bakteriæmi (bakterier i blodet), urinvejsinfektioner, tarmbakterien Clostridium difficile, kirurgiske sårinfektioner efter indsættelse af kunstigt knæ eller hofte og udvalgte resistente bakterier. Læs om mikroorganismerne, overvågning og forebyggelse under de enkelte emner.

Dekorativt


Bakteriæmi

Bakteriæmi er en tilstand, hvor der findes levende bakterier i blodet. ​​​Bakteriæmi kan give blodforgiftning, som kan være en livstruende tilstand. 

Clostridium difficile

Clostridium difficile er en bakterie, der kan findes naturligt i tarmen hos nogle mennesker. Bakterien kan under visse forhold give diarre, - og visse typer af clostridium difficile er særligt sygdomsfremkaldende.

Resistente bakterier (MRSA og VRE)

To af de resistente bakterier, som man er særligt opmærksom på på hospitalerne er MRSA (Methicillinresistente Staphylococcus aureus) og VRE (vancomycinresistente enterokokker).  

Sårinfektioner

Infektion i et operationssåret efter et kirurgisk indgreb, kaldes en postoperativ sårinfektion. I Danmark overvåger Statens Serum Instut af forekomsten af infektioner efter indsættelse af nyt knæ eller ny hofte.

Urinvejsinfektioner

​Urinvejsinfektioner er de hyppigst forekommende sundhedssektorerhvervede infektioner. De rammer oftest ældre og kvinder og forebygges gennem god hygiejne, så sygdomsfremkaldende bakterier ikke spredes fra endetarmen til urinvejene samt godt urinløb og tilbageholdenhed med brug af fremmelegemer (fx. blærekateter) i urinvejene.