Om Clostridium difficile

​​Clostridium difficile er en bakterie, der kan findes naturligt i tarmen hos nogle mennesker. Visse typer af Clostridium difficile, der er toksinproducerende er særligt sygdomsfremkaldende (virulente). 

Toksinproducerende clostridier kan give alvorlig tarminfektion med diare, især efter behandling med antibiotika.​ Særligt udsatte grupper er i forvejen svækkede personer, fx. patienter på hospital eller ældre mennesker på plejehjem. 

Region Hovedstaden har siden 2013 haft en stabil faldende forekomst af Clostridium Difficile. Den faldende forekomst kan tilskrives forskellige diagnostiske-, behandlingsmæssige- og infektionshygiejniske tiltag.

Læs mere om forebyggelse af Clostridium difficile.

Redaktør