Indsatser til forebyggelse af spredning af MRSA

Overholdelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer er centralt i forhold til at undgå at sprede MRSA mellem patienter på et hospital sammen med opsporing af bærere af bakterien og supplerende forholdsregler for disse.

MRSA smitter som andre stafylokokker. Den væsentligste smittekilde er tæt kontakt til andre mennesker, der bærer MRSA. Raske bærere har oftest bakterien i næsen og på hudområder (hænder, lyske/skridtet) samt i svælget.

Sundhedspersonale kan overføre MRSA fra én patient til en anden, fra forurenede ting til en patient eller fra sig selv til en patient. Overførsel af MRSA via hænderne er langt den hyppigste smittevej. Smitterisikoen kan derfor minimeres ved konsekvent udførelse af korrekt håndhygiejne.

Region Hovedstaden har en vejledning til personalet, der har til formål at begrænse smittespredning med MRSA på hospitalerne, den omfatter bl.a. risikovurdering og evt. særlige undersøgelse (screeningsprøver) i forbindelse med indlæggelse eller dagkirurgi.

Vejledningen er bl.a. baseret på den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren (NIR) udgivet af Statens Serum Institut og  Sundhedsstyrelsen: Vejledning omforebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE

Region Hovedstadens MRSA VidenCenter

hvh mrsa videncenter.jpg

Region Hovedstadens MRSA VidenCenter overvåger forekomsten og koordinerer indsatsen mod MRSA i regionen. MRSA VidenCenter forsker i udbredelse, løbende udvikling af analyser, laboratoriemetoder og behandling af MRSA samt rådgiver sundhedsfagligt personale (hospitaler, praktiserende læger, kommunker, skoler, institutioner, embedslæger m.v.) omkring håndtering, herunder isolation, hygiejne og behandling af MRSA. 

Læs mere om MRSA VidenCenter herRedaktør