Overvågning af VRE

Forekomsten af VRE i Region Hovedstaden var før 2013 meget lille. Siden starten af 2013 har der været en stor stigning i antallet af patienter, der får konstateret VRE på hospitalerne i Region Hovedstaden. En stor del af de patienter, der får konstateret VRE er raske bærere af bakterien og VRE forårsager sjældent infektioner. Dog kan der opstå infektioner hos patienter med nedsat immunforsvar eller anden svækkelse.

Kun en mindre andel af de patienter, der får konstateret VRE er syge af bakterien. De fleste bærer blot bakterien i mave-tarmkanalen. Det høje antal nye patienter med VRE skyldes nye tilfælde skyldes bl.a. nogle af hospitalerne i perioder har screenet grupper af patienter. Dette sker bl.a. for at identificere mulige smittekilder, så disse kan isoleres og bakterien ikke spredes via hænder eller udstyr til andre patienter, der kan få en infektion med bakterien.


VRE på Region Hovedstadens Hospitaler

​​​


Redaktør