Sårinfektioner

Om sårinfektioner

Infektioner i operationssåret efter et kirurgiske indgreb, kaldes en postoperativ sårinfektion. 

Ved dybe postoperative sårinfektioner efter operation med indsættelse af kunstig knæ eller hofte er, opstår der infektion omkring protesematerialet gør det nødvendigt at operere igen inden for et år efter den første operation.​

Forekomst af sårinfektioner

Overvågning af forekomsten af dybe postoperative sårinfektioner efter indsættelse af nyt knæ eller ny hofte overvåges af Statens Serum Instituts HaiBa-database

Diagrammerne nedenfor viser hvor mange operationer, der er er lavet mellem operationer, der har medført en infektion, der krævede en reoperation. Hver prik på kurven repræsenterer således en infektion og placeringen afhænger af hvor mange operationer, der er lavet siden sidste operation, der medførte en infektion. Et højt tal er således godt.

Bemærk, at både antallet af operationer og patientgrundlaget varierer mellem hospitalerne. Risikoen for efterfølgende infektion som komplikation afhænger bl.a. af øvrig sygdom og hospitalernes tal kan ikke umiddelbart sammenlignes! Se også...

siden med alle overvågningsdata for infektioner og antibiotikaforbrug.


Redaktør