Sårinfektioner

​Infektion i et operationssåret efter et kirurgisk indgreb, kaldes en postoperativ sårinfektion. I Danmark overvåger Statens Serum Instut af forekomsten af infektioner efter indsættelse af nyt knæ eller ny hofte.

Om sårinfektioner

Infektioner i operationssåret efter et kirurgiske indgreb, kaldes en postoperativ sårinfektion. 

Ved dybe postoperative sårinfektioner efter operation med indsættelse af kunstig knæ eller hofte er, opstår der infektion omkring protesematerialet, der kræver en ny operation.​

Forekomst af sårinfektioner

Overvågning af forekomsten af dybe postoperative sårinfektioner efter indsættelse af nyt knæ eller ny hofte overvåges af Statens Serum Instituts HAIBA database. Du kan læse mere om HAIBA på esundhed.

Diagrammerne nedenfor viser andel af operationer, der har medført en infektion, der krævede en reoperation.

Bemærk, at både antallet af operationer og patientgrundlaget varierer mellem hospitalerne. Risikoen for efterfølgende infektion som komplikation afhænger bl.a. af øvrig sygdom og hospitalernes tal kan ikke umiddelbart sammenlignes, men kun bruges til at overvåge udviklingen i forekomsten over tid! 

Der er på regionalt plan gennemsnitligt 1 (mellem 0 og 4) infektion efter indsættelse af kunstig hofte og gennesmnitligt 1,5 (mellem 0 og 6) infektion efter indsættelse af kunstigt knæ pr. måned. Nedenstående grafer for de enkelte hospitaler i regioenen dækker derfor over meget små tal og de lokale store udsving over enkelte tilfælde på afdelinger med få primære operationer. 

Graf over antal operationer med indsættelse af kunstigt knæ mellem operationer, hvor der efterfølgende opstår en dyb infektion

Bemærk, at både antallet af operationer og patientgrundlaget varierer mellem hospitalerne. Risikoen for efterfølgende infektion som komplikation afhænger bl.a. af øvrig sygdom og hospitalernes tal kan ikke umiddelbart sammenlignes, men kun bruges til at overvåge udviklingen i forekomsten over tid! 

Graf over andelen af operationer med indsættelse af hofte knæ, hvor der efterfølgende opstår en dyb infektion


Se også...

Find siden med alle overvågningsdata for infektioner og antibiotikaforbrug her


Redaktør