Urinvejsinfektioner

Om urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner (UVI) er en af de hyppigste hospitalsinfektioner. En urinvejsinfektion regnes for hospitalserhvervet, når der påvises bakterier i urinen tidligst to dage efter begyndelsen af en indlæggelse, og bakterierne derfor sandsynligvis ikke har været til stede, da patienten blev indlagt.​

Forekomst af urinvejsinfektioner


Se også...

siden med alle overvågningsdata for infektioner og antibiotikaforbrug.Redaktør