Rengøring

Region Hovedstaden kontrollerer løbende kvaliteten af rengøringen på hospitalerne. På denne side kan du se resultaterne for hospitalernes egne kvartalsvise kontroller samt resultater for den årlige eksterne kontrol.

Kvartalsvise kontroller

Region Hovedstaden kontrollerer hvert kvartal kvaliteten af rengøringen på hospitalerne.

Nedenfor kan du se, hvordan Region Hovedstadens hospitaler opfylder mål for rengøring og hygiejne ved interne kontroller. Kontrollerne er gennemført efter standarderne DS INSTA 800, et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet, og standarden DS 2451-10, styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – del 10, krav til rengøring.

Målet er sat ud fra rengøringsstandarden INSTA800 og er afhængig af det samlede antal lokaler som bliver kontrolleret.

Data bliver vist som statistisk proceskontrol. Først efter 12 datapunkter kan programmet vise om målepunkterne udgør en stabil proces. Indtil da vil programmet vise NEJ til om der er en stabil proces – uanset hvordan målepunkterne ligger i grafen.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om lokale rengøringsdata skal du tage kontakt til det enkelte hospital.

Samlet opgørelse af intern audit af rengøring for 2. kvartal 2021

Årlige audits

Årlig kontrol af kvaliteten af rengøring og hygiejnen på hospitalerne og i psykiatrien

Region Hovedstaden får hvert år undersøgt kvaliteten af rengøring og hygiejne på hospitalerne og i psykiatrien af en ekstern auditør. Kontrollen foretages efter en rengøringsstandard og en hygiejnestandard. 

I 2017 blev kontrollen gennemført i fjerde kvartal, og resultatet er meget tilfredsstillende.

De samlede resultater kan ses i nedenstående to hovedrapporter for henholdsvis de somatiske hospitaler og Region Hovedstadens psykiatri.

Rengøringsaudit 2018 somatik rapport

Rengøringsaudit 2018 psykiatri rapport

Rapporter for de enkelte hospitaler og de enkelte psykiatriske centre kan rekvireres via direktionerne på det respektive hospital.

 Nyt om rengøring i Region Hovedstaden


Redaktør