Smitteveje

Forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner retter sig bl.a. mod spredning af smitte gennem afbrydelse af smitteveje.

De væsentligste smitteveje  i sundhedssektoren er

  • kontaktsmitte
  • luftbåren smitte
  • smitte via stik- og skæreuheld
  • vehikel-båren (via fødevarer, vand, medicin o.lign.)

Læs mere på Statens Serum Instituts Centrale Enhed for Infektionshygiejnes (CEI) hjemmeside. CEI beskæftiger sig bl.a. med udarbejdelse af nationale retningslinjer for infektionshygiejne og rådgivning af alle dele af sundhedssektoren.


Redaktør