​​

Antibiotikaseminar 2022: Infektioner, antibiotika og sektorovergange

​I oktober måned afholder Region Hovedstaden igen antibiotikaseminar. I år er fokus på forebyggelse og rationel behandling af infektioner i patientforløb på tværs af sektorer. Sikre og trygge sammenhængde patientforløb for patienter, der modtager behandling og pleje på tværs af sektorer, kræver samarbejde mellem kommuner og hospitaler og tværsektorielle indsatser.

Vent...

Mange borgere har behandlingsforløb, som går på tværs af sektorgrænserne.  

Patientforløbenes overgangene mellem sektorerne stiller store krav til sundhedsvæsenets aktører, da borgerne skal sikres trygge og sammenhængende behandlingsforløb. Det kræver en fælles forståelsesramme, samarbejde og tværsektorielle indsatser.

Derfor er viden, koordinering og kommunikation centralt for at sikre, at borgeren og patienten får den optimale behandling gennem hele forløbet.
​Seminaret vil sætte fokus på de udfordringer, som forebyggelse og behandling af infektioner møder i de forskellige sektorer og i overganene mllem dem. Der vil også være fokus på hvordan vi gennem rationel behandling af infektioner, sikrer den bedste behandling af den aktuelle patient og fremtidens patienter.

Se programmet her


Information om seminaret kan fås hos seniorforsker Jette Nygaard Jensen, Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Herlev og Gentofte Hospital på jette.nygaard,jensen.01@regionh.dk eller tlf. 3868 3798

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor