Symposium: Hver tilfælde af Clostridium difficile er ét for mange!

​Under overskriften Clostridium difficile - Fra vask til vaccine, fra forebyggelse til fæces-transplantationer blev der fredag den 27. september 2019 holdt symposium på Rigshospitalet. De i alt 60 deltagere hørte i løbet af eftermiddagen bl.a. om den nyeste forskning inden for behandling af Clostridium difficile.

Vent...

Arrangøren var Udvalg for forebyggelse af hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden og deltagerne var fra hele landet og fra både primærsektor og hospitaler. Oplægsholderne repræsenterede ligeledes forsknings- og forbedringsprojekter fra fire ud af fem regioner.

Hent alle præsentationer fra dagens oplæg i boksen i højre side.

Det lange seje træk: Multifacetterede indsatser

Den første del af programmet fokuserede på tiltag, der har virket i nedbringelsen af Clostridium difficile. De gode eksempler kom fra hhv. Nordsjælland og Skotland. Overlæge Bente Olesen fra Nordsjællands Hospital fortalte om en multifacetteret indsats inden for bl.a. diagnostik, håndhygiejne, rengøring og antibiotikapolitik.

Fra Sydvestjysk sygehus kom strategisk hygiejnekoordinator Camilla Wiuff og specialansvarlig overlæge John Coia og fortalte om rammer og resultater af de skotske nationalt koordinerende indsatser for forebyggelse af C. difficile og rationelt antibiotikaforbrug.

Seniorforsker Søren Persson fra infektionsberedskab, bakterier, parasitter & svampe, SSI rundede første del af programmet af med en gennemgang af den nationale overvågning af Clostridium difficle, arbejdet med helgenomsekventering og brug af nye værktøjer som EpiLinx, der kan anvedes til smitteopsporing.

Sidste nyt fra FMT og vaccinefronten

Efter pausen blev blikket først rettet mod fæcestransplantation (fækal mikrobiota transplantation, FMT). To ph.d.-projekter fra hhv. Amager og Hvidovre og Sjællands Universitetshospital i Køge (Mahtab Chehri og Anne Rode) og Århus Universitetshospital (Simon Dahl Jørgensen) fokuserer på forskellige aspekter ved effektiviteten og omkostningerne ved fæcestransplantation via donor og alternative behandlinger i form af Rektal Probiotika Terapi og antibiotika ved gentagne tilfælde af Clostridium difficile.

Den mulige fremtid for effektiv forebyggelse og behandling af Clostridium difficile blev præsenteret af Stig Gunther fra Aleris-Hamlet, der fortalte om udvikling af kapsler med FMT, mens Rene Jørgensen, forskningsleder fra sektor for mikrobiologi og infektionskontrol, SSI beskrev mulighederne for en fremtidig Clostridium difficile-vaccine som afslutning på symposiet.

Tak til alle oplægsholdere og deltagere!

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor