​Projektkoordinator Anne-Mette Falkenberg Andgren fra Afdeling for Kvalitet og Uddannelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fortæller om erfaringerne med implementering af 72 timers udvidet behandlingsansvar på hospitalet.

Infektioner, antibiotika og sektorovergange

​Store Auditorium på Herlev Hospital, var den 7. oktober fyldt til sidste plads. Mere end 300 fagfolk fra både kommuner og hospitaler var samlet for at høre om forebyggelse af infektioner og antibiotikaforbrug på tværs af sektorer.

Vent...

Infektionsforbyggelse og rationelt forbrug af antibiotika i sektorergange var emnet for et udsolgt seminar i Store Auditorium Herlev Hospital fredag den 07. oktober. Mere end 300 fagfolk fra en række faggrupper fra både kommuner og hospitaler fredag var samlet. Bag seminaret stod Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner.

Baggrunden for seminaret var, at mange borgere har behandlingsforløb, der går på tværs af sektorer. Det kan være fra plejecenter til praktiserende læge og hospital, eller at de udskrives fra hospital til hjemmebehandling. "Når vi gerne vil give borgeren det mest trygge og sammenhængende forløb, og samtidig forebygge infektioner, så vi undgår unødvendig brug af antibiotika, så kræver det et formidabelt samarbejde på tværs", sagde Jens Otto Jarløv, der er cheflæge på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital, og formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner.

​​Der blev blandt andet afholdt oplæg om multitresistente bakterier, overvejelser og dilemmaer omkring udskrivelse af patienter med antibiotika, identifikation af udfordringer i infektionsforebyggelsen og andre spændende oplæg. 

Hvis du vil vide mere om seminaret, kan du kontakte seniorforsker Jette Nygaard Jensen på mail: jette.nygaard.jensen.01@regionh.dk​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor