Tværsektorielt seminar: Viden skal spredes, ikke bakterier

​I anledning af den europæiske antibiotikauge havde Region Hovedstaden samlet mere end 300 fagprofessionelle på tværs af sektorer til seminar om infektioner, antibiotika og smittespredning blandt ældre mennesker.

Vent...

Store auditorium på Herlev Hospital var stuvende fuldt den 8. november, da Region Hovedstaden for tredje år i træk var vært ved et antibiotikaseminar i anledning af den europæiske antibiotikauge. Under overskriften 'Viden skal spredes, ikke bakterier'  handlede det om infektioner, antibiotika og smittespredning blandt ældre mennesker - og de rammer og udfordringer, der er omkring denne gruppe borgere på tværs af hospitalerne og den kommunale sundhed og omsorg. Mere end 300 fremmødte med repræsentation fra alle sektorer, både som deltagere og oplægsholdere viser det kæmpe potentiale, der er for at gøre det bedre for denne gruppe borgere.

Buster Reinhardt: Alle faggrupper er vigtige 

Centerdirektør og formand for Task Force Bettina Lundgren, Rigshospitalet, bød deltagerne velkommen og dagens program blev indledt af formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Buster Reinhardt. Han understregede bl.a., at alle faggrupper fra læge til SOSU-assistent, fra farmaceut til servicemedarbejder har en vigtig rolle, når infektioner skal forebygges og antibiotikaforbruget nedbringes.

Et program med 13 oplægsholdere delte resultater og erfaringer fra forskningsprojekter, hverdagens dilemmaer i mødet med borgeren og i sektorerne. Det tegnede et bredt billede af rammerne, kompleksiteten og udfordringerne for korrekt diagnose, kommunikationsveje og rationel behandling for den enkelte og for organisationerne.

Hver oplægsholder blev bedt om at komme kom med sit bud på den vigtigste indsats ift. forebyggelse af infektioner og rationalt antibiotikaforbrug. Gennemgående for de 10 statements var at viden, samarbejde og god kommunikation var essentielle faktorer til at reducere det unødvendige og høje forbrug af antibiotika blandt ældre borgere.

Som opsamling og afslutning på dagen, blev de 10 statements diskuteret af ledende overlæge Jens Otto Jarløv, Herlev og Gentofte Hospital, og tidligere vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital Torben Mogensen, mens deltagerne kunne reflektere over det, de havde hørt, på udleverede feedbackkort.


Se de 10 forskellige statements nedenfor og find program, deltagerliste og præsentationerne fra dagen i kolonnen til højre.

Den vigtigste indsats er...

...at diskutere hvad er den største enkeltårsag til hospitalserhvervede infektioner?
Kjeld Møller Pedersen, professor,
Institut for Virksomhedsledelse, Syddansk Universitet
...at sikre at de generelle hygiejniske retningslinjer efterleves overalt og at modtagende institution/afdeling informeres om fund af smittefarlige mikroorganismer hos patienten/borgeren forud for overflytning.
Hans Jørgen Kolmos, professor, overlæge, dr. med.,
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

...at få etableret en koordineret antibiotikapolitik på plejehjem og derved nedbringe forbrug og antallet af ældre i profylaktisk antibiotikabehandling

Christian Stab Jensen, cand scient., ph.d.,
Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Statens Serum Institut
...bedre forebyggelse af infektioner hos ældre, herunder bedre hygiejne og vaccinationsdækning, rationel antibiotisk behandling, bedre diagnostik før beslutning om antibiotika, bedre kommunikation læge-patient-sgpl-sosu ass, hensigtsmæssig brug af diagnostiske tests og korrekt dosis og varighed af behandling
Lars Bjerrum, professor og praktiserende læge,
Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet

...at vi behandler patienter og ikke bakterier
 Anne Holm, læge, ph.d.,
Lægerne i Bartholinsgade og Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet.
... at opbygge en struktureret og meningsfuld faglig dialog om valget mellem forebyggelse, watchful waiting og antibiotisk behandling
 Sif Helene Arnold, læge, ph.d. studerende, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital og Afdelingen for Amen Medicin, Kbh. Universitet.
... at have en kommunal hygiejnesygeplejerske som "faglig leder indenfor infektionshygiejnen"
Anita Schlippe Rasmussen, hygiejnesygeplejerske,
Frederikssund Kommune
... at de unge medarbejdere og dem med kortest anciennitet oplæres, så de handler ud fra viden, og ikke ud fra at de prioriterer at spare tid
 Marianne Midttun, hygiejnesygeplejerske, MKS,
Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner og Herlev og Gentofte Hospital
....videreuddannelse af læger indenfor antibiotika, både i almen praksis og i hospitalssektoren

 Jon Trærup Andersen, læge, ph.d.,
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

...at plejepersonalets viden løftes ved undervisning
Tina Marloth, hygiejnesygeplejerske,
Forskningsheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Herlev og Gentofte Hospital.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor