Podcasts: Det store antibiotikaforbrug skal begrænses

Hør fire podcasts, der går i dybden med smittespredning, antibiotika, infektioner, og hvordan vi bekæmper det store antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens

Vent...
Vi er i dag storforbrugere af antibiotika, og det er ikke uden konsekvenser. Flere og flere bakterier er nemlig blevet antibiotikaresistente, hvilket betyder, at de ikke kan bekæmpes med det almindelige antibiotika, som vi i dag bruger, men der skal i stedet tages skrappere midler i brug. 

Hvis vi ikke standser vores høje antibiotikaforbrug, vil det få fatale følger, og det betyder i sidste ende, at flere vil dø af infektioner, som vi i dag kan bekæmpe. 
Det store antibiotikaforbrug skal sænkes, og den bedste måde at gøre det på er at sætte fokus på det og tænke løsningsorienteret. 

Hør fire podcasts, der går i dybden med smittespredning, antibiotika, infektioner, og hvordan vi bekæmper det store antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens. 

De fire podcasts er produceret i forbindelse med seminaret om infektioner, antibiotika og smittespredning blandt ældre borgere d. 8 november og er arrangeret af Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden.  

Antibiotikaresistens udgør en stor trussel mod vores sundhed

Podcast med Magnus Arpi Overlæge, klinisk mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. 

Før i tiden døde folk på stribe af infektioner som stafylokokker og tuberkulose. Infektioner som vi i dag kan bekæmpe med antibiotika.

Penicillin var det første antibiotikum, der blev opfundet i 1928 af den britiske forsker og læge Alexander Fleming, og det har siden reddet millioner af menneskeliv. 

Vi er i dag storforbrugere af antibiotika, og det kan have katastrofale følger, hvis vi fortsætter. Overlæge Magnus Arpi har i årevis forsket i brugen af antibiotikabehandling og antibiotikaresistens. Han vil nu gøre os klogere på konsekvenserne, og hvordan vi bekæmper problemet. 


Vi skal optimere vores hygiejne for at undgå smittespredning

Podcast med Hans Jørn Kolmos, professor, overlæge, dr. Med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 

Vi ved, at der sker en smittespredning på hospitalet, også selvom vi har høje hygiejnestandarder. Det er et problem, fordi mange af bakterierne er antibiotikaresistente, og det betyder, at patienterne potentielt kan tage bakterierne med hjem til f.eks. plejecenteret, når de forlader hospitalet. 

Problemet kan dog løses, mener Hans Jørn Kolmos, der er professor og overlæge. Vi skal optimere vores hygiejnestandarder og kun give antibiotika, når det er absolut nødvendigt. Danske plejecentre har et af det højeste forbrug af antibiotika i Europa 

Podcast med Lars Bjerrum, professor og praktiserende læge, Afdelingen for Almen Medicin, Københavns Universitet 

Borgere på danske plejecentre har et af det højeste forbrug af antibiotika i Europa. Det er et stort problem, fordi mindst halvdelen at antibiotikaforbruges skønnes at være unødvendigt. 

Det unødvendige forbrug af antibiotika er endnu værre set i lyset af den større antibiotikaresistens, vi ser i dag. Lars Bjerrum, professor og praktiserende læge, vil nu gøre os klogere på, hvorfor vi har så højt et forbrug af antibiotika til ældre, og hvad der vil ske, hvis vi ikke er varsom med vores brug af antibiotika.
 

Viden kan reducere infektioner og antibiotikaforbrug

Podcast med Tina Marloth hygiejnesygeplejerske i Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev & Gentofte Hospital

Vi ved, at antibiotikaforbruget i Danmark er for højt, men hvad kan vi gøre for at mindske det? 

Herlev og Gentofte Hospital har kørt et forskningsprojekt kaldet ”Vidensopbygning blandt plejepersonale”, hvor de går ind i kampen mod antibiotikaresistens og unødvendig brug af antibiotika. 

De har ved hjælp af videndeling prøvet at se, om det kunne mindske forbruget af antibiotika og samtidig reducere infektioner. En af dem, der har været med i projektet, er hygiejnesygeplejerske Tina Marloth. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor