Oftest stillede spørgsmål

Her kan du se de spørgsmål, der oftest er i forbindelse med hospitalsinfektioner. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: Halvering.infektioner@regionh.dk

Hvad er en hospitalsinfektion?
En hospitalsinfektion er en infektion, man får i forbindelse med, at man behandles på et hospital.

FAKTA: Infektionen kan enten være med bakterier, der kommer fra en anden person, eller det kan være dine egne bakterier, som er skyld i infektionen.

Kan det være farligt at få en hospitalsinfektion?
Ja, men langt de fleste patienter bliver raske efter, de har fået antibiotikabehandling.

FAKTA: Hvis du får en infektion, mens du er i behandling på et hospital, vil det ofte medføre ubehag og en forlænget sygeperiode. Hos svært syge patienter kan infektioner blive livstruende.

Hvor mange får en hospitalsinfektion?
I gennemsnit får hver tiende patient en hospitalsinfektion
Hvorfor opstår hospitalsinfektionerne?
Det at være syg udgør i sig selv en risiko for at få en infektion. Mange patienter på hospitaler er indlagt på grund af en infektion, derfor er muligheden for smitte tilstede.

FAKTA:
 • Ældre patienter og  patienter, der er indlagt på intensivafdelinger samt patienter  hvis immunforsvar ikke selv kan bekæmpe infektioner er særligt modtagelige for infektioner er også patienter.
 • Snavsede hænder hos både personale, patienter og besøgende er den hyppigste årsah til, at infektioner spredes. 
 • Snavs i omgivelserne kan medvirke til smitte spredes. 
 • Katetre, dræn og andre fremmedlegemer kan medvirke til, at der opstår infektion.

Kan patienter helt undgå at få infektioner?
Nej, men vi kan forebygge mange af dem. Undersøgelser viser, at det kan lade sig gøre at få antallet ned ved at arbejde systematisk med forebyggelse.

FAKTA: Der vil altid være patienter, der får infektioner under indlæggelse. At være syg udgør i sig selv en risiko for at få en infektion, og da mange indlagte på hospitalerne er der på grund af en infektion, er risikoen for at blive smittet altid tilstede.

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå hospitalsinfektioner?
Du kan sagtens gøre noget. Både som patient og besøgende skal du være omhyggelig med håndvask og personlig hygiejne.

FAKTA: 
 • Oprydning
  Man kan hjælpe med at holde sine omgivelser ryddelige, så rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent. Kan man ikke selv , kan plejepersonalet hjælpe eller måske kan besøgende til at hjælpe til. Rengøringspersonalet må nemlig ikke flytte ting der ligger på sengeborde og på gulve inden de gør rent. Grunden er at de ikke må flytte rundt på ting der ikke tilhører hospitalet og på remedier der anvendes til behandling 

 • Rene hænder
  At holde hænderne rene er det vigtigste man kan gøre for at undgå at få en infektion. Det er også vigtigt at alle personale, patienter og besøgende husker at have rene hænder. Det er OK at huske både personale, medpatienter og besøgende på det, hvis man ser de glemmer det. Ved indlæggelsen udleveres en instruktion i hvordan man skal gøre. Instruktionen kan også hentes her : link 

 • Personlig hygiejne
  God personlig hygiejne har også betydning for at undgå infektion. Det, at man dagligt bliver vasket, evt. tager et bad, nedsætter nemlig antallet af bakterier på huden. Det er også vigtigt at man husker at børste tænder. Hvis man ikke selv, vil plejepersonalet gerne hjælpe til. 

 • Sengestuen
  Er et sted man opholder sig meget, og hvor der foregår mange ting. Derfor er det vigtigt at der er så rent som muligt.

  Man kan selv hjælpe til, ved at holde sit sengebord ryddeligt, så det kan blive gjort rent. Læg fx ting der ikke bruges væk i skufferne. Hvis der spildes noget på bordet, er det en god ide at få det tørret op. Få evt. hjælp fra personalet.

  Det samme gælder sengen. Den skal også holdes så ren så muligt. Spildes der noget i sengen kan personalet hjælpe med at skifte sengetøjet. Det er også vigtigt at man ikke har snavsede fødder når man lægger sig i sengen. Derfor er det vigtigt man altid har fodtøj på når man står op, og tag det af igen før man lægger dig i sengen igen. Det er ikke en god ide at besøgende sidder i sengen. 

 • Toilet
  På toilettet er det vigtigt at spild med urin og afføring hurtigt fjernes. Hvis man spilder eller lægger mærke til at andre har spildt noget, skal plejepersonalet have besked om det. De kan sørge for der bliver gjort rent hurtigst muligt.

Hvilke hospitalsinfektioner er mest almindelige?
De 4 mest almindelige infektioner er blærebetændelse, lungebetændelse, betændelse i sår og diarre pga. betændelse i tarmene.
Hvad kan man gøre ved en hospitalsinfektion?
I langt de fleste tilfælge kan en infektion kureres med antibiotika, der dræber de bakterier, der har givet infektionen.
Hvad gør hospitalerne for at undgå at patieneter får hospitalsinfetkioner?
Hospitalerne tilrettelægger behandling og pleje, så antallet af hospitalsinfektioner holdes nede. Hospitalerne arbejer løbende på at nedsætte antallet af hospitalsinfektioner. I region Hovedstaden er der nedsat en Task Force til Forebyggelse af Infektioner.
Redaktør