Hvad er hospitalsinfektioner?

​En hospitalsinfektion er en infektion, man får i forbindelse med, at man behandles på et hospital. 

Hospitalsinfektion (eller sygehusinfektion) er den almene betegnelse for en infektion, som er pådraget i forbindelse med behandlijng på et hospital. Den faglige betegnelse for en hsopitalsinfektioner er Nosokomiel infektion. 

Faglig forklaring af hospitalsinfektion

Hvis en infektion hverken er påvist, beskrevet eller under inkubation på indlæggelsestidspunktet, regnes den for erhvervet under indlæggelse/behandling og bliver derfor registreret som hospitalserhvervet (nosokomiel), også selvom infektionen eventuelt først manifesterer sig efter afsluttet indlæggelse/behandling. 

Inkubationstiden anses for >48 timer, med mindre der er foretaget et invasivt indgreb. En infektion, der påvises eller er inkuberende ved indlæggelse eller overflytning, registreres som hospitalserhvervet, såfremt infektionen er erhvervet under en tidligere indlæggelse og ikke allerede er registreret som sådan.

Rammer allerede syge

Hospitalserhvervede infektioner rammer næsten udelukkende patienter, der i forvejen er syge, svage eller har gennemgået en omfattende operation. Immunforsvaret er på forhånd under pres og derfor modtagelige overfor infektioner. 

Raske mennesker bliver kun i meget sjælden grad smittet med en hospitalsinfektion. 
Redaktør