Forebyggelse af hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden er der under den regionale komité for infektionshygiejne nedsat et udvalg for forebyggelse af hospitalsinfektioner, der overvåger og formidler data og understøtter arbejdet med at forebygge infektioner.

Hospitalerne arbejder løbende på at nedsætte antallet af hospitalsinfektioner ved at tilrettelægge behandling og pleje, så antallet af hospitalsinfektioner holdes nede.

For at styrke disse indsatser er der herudover nedsat en særlig tværgående gruppe, der kaldes Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden. Udvalget er en samling af eksperter i forebyggelse af infektioner fra regionens hospitaler.

 

 

Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er en samling af regionale eksperter (mikrobiologer og hygiejnesygeplejersker) arbejder med overvågning af antallet af forskellige infektioner og antibiotikaforbruget på hospitalerne i regionen. Gruppen formidler disse data og viden om forebyggelse og mere effektiv brug af antibiotika til alle hospitaler i regionen.

Hjemmesiden regionh.dk/hospitalsinfektioner er oprettet til netop dette formål.

 > Se hvordan vi har organiseret arbejdet med hospitalsinfektioner

På vores hjemmeside kan du blandt andet:

> Se nyeste data på overvågning af infektioner og antibiotikaforbrug

> Finde eksperter inden for de forskellige områder

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til regionens indsatser til forebyggelse af hospitalsinfektioner er du velkommen til at skrive til halvering.infektioner@regionh.dk.

Følg os på Twitter

Redaktør