Kontakt

Se her, hvem du kan kontakte, hvis du vil vide mere om arbejdet med forebyggelse af hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden eller hvordan indsatsen koordineres.​​​

Sundhe​dsfaglig ledelse af indsatserne

Overordnet koordinerin​​g af indsatsen​

​Formand for Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner og næstformand for Region Hovedstadens Komité for infektionshygiejne

JensOttoJarløv_foto 1399.jpg
Ledende overlæge, dr. med. Jens Otto Jarløv
Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
Herlev og Gentofte Hospital
Telefon: 3868 3856

Sundhedsfaglige eksperter​

Ekspertise inden for de enkelte infektioner og indsatsområder.

Antibiotikaforbrug:

Bakteriæmi

Jenny D Knudsen_foto 1516.jpgKlinikchef, overlæge, dr. med. Jenny Dahl Knudsen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Rigshospitalet
Telefon: 3545 4975
inge.jenny.dahl.knudsen.01@regionh.dk


Clostridium difficile:

Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Andreas Munk Petersen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Amager og Hvidovre Hospital
Telefon 3862 6199
andreas.munk.petersen@regionh.dk


Urinvejsinfektioner

Professor, dr. med. Niels Frimodt Møller
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Rigshospitalet
niels.frimodt-moeller@regionh.dk


VRE

JensOttoJarløv_foto 1399.jpg

Ledende overlæge, dr. med. Jens Otto Jarløv
Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
Herlev og Gentofte Hospital
Telefon: 3868 3856
jens.otto.jarloev@regionh.dk


MRSA

​​​MRSA Vid​enCenter
Amager og Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre

For borgere med MRSA og pårørende:
Telefon: 38 62 24 33
Telefontid: mandag - tirsdag samt torsdag - fredag 08.30-12.00 (onsdag lukket)

For sundhedsfaglige:
Telefon: 38 62 24 29
Telefontid kl. 8.00 - 15.0​0


Stabsfunktionen i Task Force

Overlæge Jacob Anhøj
Diagnostisk Center
Rigshospitalet
Telefon: 2917 0887
jacob.anhoej@regionh.dk


Specialkonsulent Jette Nygaard Jensen
Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
Herlev Hospital
Telefon: 3868 3798
jette.nygaard.jensen..01@regionh.dk


Specialkonsulent Anne-Marie Blok Hellesøe
Infektionshygiejnisk Enhed
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Rigshospitalet
Telefon: 5168 4527
anne-marie.blok.hellesoee@regionh.dk


​For henvendelser vedrørende kom​mentarer, pressemeddelelser, pressefotos og nyheder om indsatserne i Region Hovedstaden kontakt venligst:

Region Hovedstadens Enhed for Medier og Omdømme

 Redaktør