Om hjemmesiden

Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne og er en tværgående organisation, der arbejder med overvågning af hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og resistente bakterier samt videndeling om forebyggelsesindsatser og –resultater.

Denne hjemmeside, regionh.dk/hospitalsinfektioner, er oprettet af Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden med det formål, at formidle viden om forskellige hospitalsinfektioner og antibiotikaforbruget i regionen.

Task Force overvåger udvalgte infektioner og hospitalernes antibiotikaforbrug og formidler overvågningsdata og deler viden om forebyggelse af hospitalsinfektioner samt om mere rationelt brug af antibiotika til hospitalerne i regionen.

Har du spørgsmål til regionens indsatser er du velkommen til at skrive til halvering.infektioner@regionh.dk

> Læs mere om Task Force til Forebyggelse af Hospitalsinfektioner.

 

 

Redaktør