Overvågning

På denne side kan man se data for alle overvågningsområderne for de sidste 24 måneder. Områderne overvåges med en eller flere indikatorer (måltal), fx antallet af infektioner eller nye patienter med en bestemt resistent bakterie. Find vejledning til fortolkning af diagrammerne til venstre.
​​​​Data vises også interaktivt på denne side: https://hospinf.shinyapps.io/hospinf/​​

Data for bakteriæmi, urinvejsinfektioner og Clostridium difficile stammer fra den nationale infektionsovervågning i HAIBA. ​Data for MRSA og VRE stammer fra de lokale databaser.​

Antibiotikaindkøb

Antibiotikafo​​rbruget overvåges på baggrund af data for indkøbte antibakterielle midler på regionens hospitaler. 

Antibiotikaforbruget opgøres som justerede definerede døgndoser (aDDD) per sengedag. Aktuelt er det dog ikke muligt at få data for sengedage, hvorfor nedenstående diagrammer med totaltforbruget udelukkende er vist som 1000 aDDD. Penicilinforbruget opgøres som andelen af penicillin i forhold til det totale forbrug af antibakterielle midler i %. 
Forbruget af antibakterielle midler ligger gennemsnitligt på 18.000 aDDD pr. måned for hele regionen. Hospitalernes individuelle forbrug varierer, hvilket bl.a. skyldes forskel i specialer og patientsammensætningen.


 

 

Bakteriæmi

Hospitalserhvervede bakteriæmier overvåges på baggrund af data for mikrobiologiske prøver og patientadministrative data. En bakteriæmi regnes for hospitalserhvervet, når bakterien påvises tidligst to dage efter begyndelsen af en indlæggelse og derfor sandsynligvis ikke har været til stede da patienten blev indlagt.


 


 

Forekomsten af hospitalserhvervet bakteriæmi i Region Hovedstaden har siden februar 2010 været stabil med omkring 8 tilfælde pr. 10.000 sengedage. Det svarer til i gennemsnit ca. 90 tilfælde om måneden.​

Clostridium difficile

Tarmbakterien Clostridium difficile overvåges på baggrund af data for mikrobiologiske prøver og patientadministrative data


 


 

Samlet set er antallet af Clostridium difficile-episoder i Region Hovedstaden faldet over de sidste år (se data siden 2010 på denne side: https://hospinf.shinyapps.io/hospinf/ (virker IKKE i ældre udgaver af Internet Explorer, men fint i Google Chrome eller Mozilla Firefox). Dette skyldes bl.a. en lang række regionale og lokale interventioner til nedbringelse af forekomsten af Clostridium difficile. 

Resistente bakterier

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)​

MRSA overvåges på baggrund af data for mikrobiologiske prøver og resistens.  


​Forekomsten af MRSA har siden 2013 være stabil med ca. 30 nye tilfælde på hospitalerne hver måned.​​​ Tallene dækker både infektioner og raske bærere af bakterien.

Vancomycinresistente enterokokker (VRE)

VRE overvåges på baggrund af data for mikrobiologiske prøver og resistens.

 Forekomsten af VRE i Region Hovedstaden var før 2013 meget lille. Fra starten af 2013 sås en stor stigning i antallet af patienter, der får konstateret VRE på hospitalerne i Region Hovedstaden. Langt størstedelen af de patienter, der får konstateret VRE i Region Hovedstaden er raske bærere af bakterien og bliver fundet ved såkaldte screeningsprøver.


 Kirurgiske sårinfektioner​

HAIBA (Statens Serum Institut) er fra slutningen af 2016 begyndt at overvåge dybe infektioner efter total hoftealloplastik. Data på landsplan kan findes her: www.esundhed.dk

Urinvejsinfektioner​​

Hospitalserhvervede urinvejsinfektioner overvåges på baggrund af data for mikrobiologiske prøver og patientadministrative data. En urinvejsinfektion regnes for hospitalserhvervet, når bakterien påvises tidligst to dage efter begyndelsen af en indlæggelse og derfor sandsynligvis ikke har været til stede da patienten blev indlagt. ​Urinvejsinfektion er den hyppigst forekommende hospitalsinfektion. Der ses gennemsnitligt ca. 42 tilfælde per 10.000 sengedage. Det svarer til i gennemsnit ca. 500 tilfælde om måneden.

Redaktør