Vejledning i fortolkning af seriediagrammer

Forekomsten af infektioner og bakterier opgøres som antal, andele (procent) eller rater (pr. 100 sengedage eller 10.000 risikodøgn) og vises i seriediagrammer.

Seriediagrammerne viser forekomsten af en hændelse over tid (her typisk måneder). Det er samtidig analytisk værktøj, der viser om forekomsten ændrer sig over tid.

Analyse: Tilfældig eller ikke tilfældig variation?

I seriediagrammet skelner man mellem tilfældig og ikke-tilfældig variation i målinger/hændelser, når det skal vurderes om der skær ændringer over tid.

Hvis forekomsten af fx bakteriæmi, ikke ændrer sig, vil datapunkterne i seriediagrammet fordele sig tilfældigt både over og under midtlinjen, i diagrammet (medianen). Dette kaldes tilfældig variation.

Hvis forekomsten derimod ændrer sig, vil datapunkterne over tid samle sig enten over eller under midtlinjen. Der vil opstå særlige mønstre i data, som et udtryk for ikke-tilfældig variation, der kan skyldes ændringer i den underliggende proces, fx arbejdsgange eller strukturer. Statistiske test kan påvise, om der forekommer ikke-tilfældig variation i en tidsserie. Det kan dreje sig om uønskede forværringer eller ønskede forbedringer, fx at infektionshyppigheden stiger eller falder.

I seriediagrammerne på denne side er tegn på ikke-tilfældig variation markeret ved at midtlinjen er rød og stiplet. En rød midtlinje er med andre ord et signal om, at det man måler, ændrer sig over tid.

Hvis der udelukkende er tale om tilfældig variation, kan man tale om at forekomsten er stabil og data har et niveau, mens et signal om ikke-tilfældig variation kan være et udtryk for at data har en retning (op eller ned).

Fortolkning af data

Niveau eller retning er ikke i sig selv godt eller dårligt.

Et signal om ikke-tilfældig variation fortæller ikke, om der er tale om forbedring eller forværring, eller hvad årsagen er. Et signal skal derfor altid vurderes af specialister, der har kendskab til både det konkrete fagområde og eventuelle lokale forhold, der kan afdække årsager til ændringen.

Fortolkning af om et stabilt niveau er acceptabelt er ligeledes en opgave for specialister med indblik i den underliggende proces, der har skabt data. Infektionshyppigheden eller antibiotikaforbruget på et hospital eller en afdeling afhænger af mange forskellige faktorer. Det er bl.a. afgørende hvilke patientgrupper, der er indlagt og hvilke typer behandling der udføres. Bl.a. har patienter, der er opereret eller bliver behandlet med blærekateter eller kateter i blodbanen større risiko for at blive ramt af en infektion fordi de normale hud- og immunbarrierer bliver brudt. Samtidig er visse typer medicin med til at svække kroppens naturlige immunforsvar, ligesom høj alder i sig selv er en risikofaktor.

Man kan således ikke sammenligne kvaliteten på afdelinger eller hospitaler udelukkende på baggrund af forekomsten af infektioner eller forbruget af antibiotika. Fortolkning af data skal altid foretages af personer med indgående kendskab til både data og kontekst.

Vil du vide mere om baggrund og data på www.regionh.dk/hospitalsinfektioner, så kontakt Task Force Forebyggelse af Hospitalers stabsfunktion v. overlæge Jacob Anhøj eller en af de sundhedsfaglige eksperter.

Redaktør