Vejledning i fortolkning af seriediagrammer

​Vi viser vores indikatorer i serieldiagrammer – enten som antal, procent eller rater (pr. 100 sengedage eller 10.000 risikodøgn).

​Ud over at vise infektionsforekomsten over tid, er seriediagrammer et enkelt grafisk redskab, der gør det let at se om en indikator er stabil eller har stigende eller faldendende tendens over tid.

Inden for den gren af statistikken, som beskæftiger sig med kvalitetsmålinger, taler man om tilfældig eller ikke-tilfældig variation. Tilfældig variation findes i alle måleprocesser og udtrykker den naturlige variation, som findes i data. Ikke-tilfældig variation tyder på, at det, man måler, ændrer sig over tid. Det kan dreje sig om uønskede forværringer eller ønskede forbedringer, fx at infektionshyppigheden stiger eller falder.

​Seriediagrammer viser ikke-tilfældig variation med en stiplet rød midtlinje.

Antallet af infektioner på et hospital afhænger af mange faktorer. Det er bl.a. afgørende, hvilke typer patienter hospitalet behandler. For eksempel har patienter, som får kemoterapi, svækket immunsystem, der gør dem modtagelige for bakterier, som normalt ikke gør andre mennesker syge.


Patienter, der er opereret eller bliver behandlet med blærekateter eller kateter i blodbanen større risiko for at få infektion fordi de normale hud- og immunbarrierer bliver brudt og bakterier kan komme ind i kroppen.

Derfor skal man være meget forsigtig med at sammenligne antallet af infektioner mellem forskellige hospitaler.​
Redaktør