​Jane, afdelingssygeplejerske på Bispebjerg Hospital

Vores fritidsliv kan gøre os bedre på arbejdet

På hjerteafdelingen har vi mange akutte patienter og alvorligt syge. Det betyder, at vi virkelig skal være mentalt tilstede. At kunne være det, kræver, at man er opladt som menneske, når man går på arbejde. Derfor ligger det mig også meget på sinde, at både jeg selv og mine medarbejdere er det, fortæller afdelingssygeplejersken Jane. 

Mine medarbejdere skal kunne komme til mig

Jeg er afdelingssygeplejerske på en hjerteafdeling, hvor jeg er leder for omkring 70 sygeplejersker. De har mange forskellige kompetencer og er naturligvis også forskellige som mennesker. Når de har brug for ledelsesmæssig sparring eller et godt råd kan det både være faglige og personlige emner. Uanset hvad, så er det vigtigt, at mine medarbejdere ved, at de altid kan komme til mig. Jeg gør også en del ud af at være opsøgende og komme ud på stuerne og være sammen med mine medarbejdere der, så jeg kan se, hvordan det daglige arbejde foregår, og få en fornemmelse af alt det, der går godt, og de steder, hvor jeg kan støtte særligt op.

Alle medarbejdere har brug for individuelle hensyn

Vi har et meget lavt sygefravær. Det handler naturligvis ikke om, at mine medarbejdere ikke løber ind i problemer og livskriser. For selvfølgelig gør de det, ligesom det sker på alle andre arbejdspladser. Men her prøver vi at gå ind i de private udfordringer, før de har vokset sig for store. Hvis en medarbejder i en periode ikke er på toppen, taler vi om det sammen. Og hvis der er brug for noget særligt for at kunne lade op igen, så er jeg generelt ret imødekommende. Det, tænker jeg, giver gladere medarbejdere. Samtidig giver det også et bedre team. Og på den lange bane er jeg ikke i tvivl om, at det både er til glæde for patienter og ansatte.

Der skal være plads til livet

Samme fleksibilitet prøver vi at have i forhold til arbejdstider – både i det daglige og henover året. Hvis nogle skal aflevere børn og derfor helst vil møde lidt senere, så prøver vi at se, om der er andre, der kan tage de første timer for dem. Og tilsvarende, hvis nogle gerne vil gå tidligt, så ser vi om der er andre, der har mulighed for at blive lidt længere. Andre er måske generelt glade for deres arbejde, men drømmer om at kunne tage tre måneder ud for at rejse og få nye indtryk og perspektiver. Er det det, der er behovet, så vil jeg gå langt for at imødekomme det. Vi skal være hele mennesker, og der skal være plads til andet end arbejde. Når der er det, oplever vi til gengæld også, at folk har en meget høj energi, når de er her. Det smitter af på os alle sammen. Det er derfor jeg prioriterer det så højt.


Redaktør