Har haft ledere der gerne vil nytænkning

​Som projektleder og sygeplejerske på Nordsjællands Hospitals Lunge- og Infektionsmedicinske Ambulatorium, er Marie med til at forbedre forløb og struktur omkring patienterne, så de bedre kan håndtere livet med kronisk lungesygdom.

Hvad brænder du særligt for som medicinsk sygeplejerske?

At jeg er med til at gøre en forskel for nogle patienter, der er svært syge. At gøre noget for en patientgruppe som ofte er overset. Jeg prøver at have fokus på, hvad er det for nogle behov de og deres pårørende har. Og så tænke det ind i de organisatoriske sammenhænge og muligheder vi har. Der er jo selvfølgelig det rent medicinske og sygeplejemæssige vi kan. Men en stor del af opgaven handler også om at hjælpe patienterne med at håndtere det at leve med en kronisk sygdom som KOL. Vi er jo trods alt kun en meget lille del af deres liv, så det med at få helheden om patienten med. Det er det jeg synes, der gør en forskel. 

Hvordan kom du hertil?

Jeg har været i lungemedicin lige siden jeg blev uddannet i 1997. Og så er min stilling ligesom blevet dannet igennem årene. Jeg har haft nogle ledere, der gerne ville nytænkning. Jeg har, ud over at være basissygeplejerske, arbejdet som rehabiliteringssygeplejerske, på forløbsprogrammer og projekter med kommuner med fokus på det sundhedspædagogiske aspekt af sygeplejen. Nu er jeg projektleder for vores ambulante tilbud CAPTAIN. Her arbejder vi med nytænkning af de organisatoriske strukturer, så vi kan hjælpe disse mennesker med at leve bedst muligt med deres sygdom. 


Redaktør