Video: Vi har brug for din faglighed og erfaring

Varighed: 0:54


Resumé af videoen "Vi har brug for din faglighed og erfaring"

Videoen er en præsentation af arbejdslivet hos medicinske sygeplejersker i Region H. Vi møder den erfarne medicinske sygeplejerske Silvia, der fortæller om sit arbejde.

Region H har brug for flere erfarne sygeplejerskers faglighed og erfaring.

På de medicinske afdelinger i Region H bliver man udfordret og gør en forskel for patienter med komplekse forløb.

Silvia fortæller, at hun kan godt lide det medicinske speciale, fordi hun har mulighed for at bruge sin erfaring. Det kommer hende til gavn i både akutte, komplekse patientforløb, men også som rollemodel for nyuddannede kollegaer.

Især det at være rollemodel er spændende, uddyber hun, da hun på den måde er med til at sikre, at det faglige niveau holdes, og at de nyuddannede bliver sat ind i specialet.

Som medicinsk sygeplejerske følger man patienten i et tværfagligt samarbejde, man bringer ny viden i spil og giver det videre.
Redaktør