Det går godt på 1813

Læs mere her om vores arbejdsmiljøindsatser, vores tilfredshedsundersøgelse samt vores ventetider på telefonen i oktober måned.

Ventetid

I oktober kom 70 procent igennem inden for tre minutter og 92 procent inden for 10 minutter. Borgerne får dermed langt hurtigere hjælp i dag end tidligere.

Tilfredshed

En patienttilfredshedsundersøgelse fra 2015 viser, at 9 ud af 10 borgere er tilfredse med hjælpen. Hver uge sender vi en tilfredshedsundersøgelse ud til borgerne per sms. Ud af cirka 240 ugentlige svar, er 89 procent tilfredse med kontakten til Akuttelefonen 1813, og 89 procent oplever, at de får svar på deres spørgsmål.

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for os og er højt prioriteret. Ved hjælp af en stor indsats fra Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har vi 2016 nået rigtig mange mål på arbejdsmiljøområdet, og allerede nu er indsatserne for 2017 planlagt, bl.a. med fokus på medinddragelse, information samt det fysiske arbejdsmiljø.


Redaktør