​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Erhvervspraktik

​​Læs om dine ​muligheder for at komme i erhvervspraktik i Region Hovedstaden.

Erhvervspraktik i Region Hovedstaden

På hospitaler arbejder mange faggrupper sammen med hinanden på kryds og tværs. Ønsker du at komme i erhvervspraktik og opleve hospitalet indefra, skal du henvende dig på det hospital, hvor du ønsker at komme i praktik​.​​ Find links til hospitalernes sider om erhvervspraktik herunder, og læs om de tilbyder erhvervspraktik og, i så fald, hvornår og under hvilken form. 

Læs om erhvervspraktik på hospitalernes hjemmesider

Info om erhvervspraktik for grundskoleelever

Folder om erhvervspraktik

Tavshedspligt erhvervspraktikanter

 Vejledning til praktikstedet 

Se film om håndhygiejne

Varighed: 1:56


Resumé af videoen "Den usynlige udfordring - en film om håndhygiejne"

Videoen er en påmindelse om vigtigheden af god håndhygiejne i hospitalsvæsenet. Med titlen Den usynlige udfordring skildrer den et tankeeksperiment: Hvad nu, hvis bakterier ikke var usynlige?

Ved hjælp af maling, der symboliserer bakterierne, demonstreres det, hvordan og hvor hurtigt der kan ske overførsel af potentielt farlige bakterier og vira fra person til person i fysiske kontakt på et hospital, når der ikke holdes god håndhygiejne.

Vi følger en læge på vej ind på et kontor for at tilse en patient på en hospitalsseng. Patienten tager sin trøje af, så lægen kan foretage en fysisk undersøgelse. Videoen slår fra farver over i sort-hvid, og overalt på patientens overkrop og i ansigtet bliver malingen, som er grøn, synlig.

Da lægen rør patientens ansigt i forbindelse med undersøgelsen, får han malingen derfra på hænderne. Herfra ser vi, hvordan malingen overføres fra lægens hænder til andre af lægens kropsdele og en lang række af genstande, som lægen rør med hænderne i løbet af sin arbejdsdag.

Da patienten går ud, giver lægen ham hånden, og her overføres malingen også til patientens hænder.

En sygeplejerske kommer ind på lægens kontor med papirer, der skal underskrives. I denne proces overføres der maling fra lægens hænder til papiret, som herfra overføres til sygeplejerskens hænder.

Vi følger sygeplejersken ud af kontoret til hospitalsgangen, hvor hun hilser og giver håndtryk til en ny patient.

Her skifter videoen fra sort-hvid tilbage til farver og malingen, dvs. bakterierne, bliver igen usynlig. Pointen er, at bakterierne, trods deres usynlighed, stadig er der. Det afrundes af en påmindelse om, at man skal gennemgå e-learning i håndhygiejne hvert andet år.


Ledte du efter

Virksomhedspraktik? - Læs mere under Job med støtte- og tilskudsordninger

Redaktør