Region Hovedstaden søger

​​​​​

Afdelingslæge eller overlæge med speciale i enten gastroentrologi, reumatologi eller nefrologi

Medicinsk Afdeling på Bornholms Hospital søger en overenskomstansat afdelings- eller overlæge med gastroenterologi, reumatologi eller nefrologi som speciale. Ansøgere med andre specialer har også interesse, så send gerne din ansøgning, hvis du synes at det lyder interessant at arbejde på et spændende hospital på en dejlig ø.

Ansættelse efter aftale.

Om os
Bornholms Hospital er et akuthospital under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital. Vi sætter patientinddragelse meget højt, og arbejder med både organisatorisk og individuel inddragelse og deltager i det internationale Esther Network.

Medicinsk afdeling modtager et bredt patientklientel indenfor intern medicin og rummer blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi samt akut pædiatri. Vi har daglige konferencer, hvor mange specialer er samlet samtidig. Det giver gode muligheder for sparring og tværfaglig læring.

Medicinsk afdeling på Bornholms Hospital fungerer som en samlet enhed, og er normeret til 50 senge + 3 børnepladser. Medicinsk Afdeling har ca. 4.500 indlæggelser og 30.000 ambulante besøg årligt.

Ud over vores faste overlæger, har vi tilknyttet konsulenter indenfor en række specialer, hvilket giver mulighed for at vores bornholmske patienter kan få specialiserede behandlingsforløb uden at skulle rejse.

Afdelingen indgår i forskellige forskningsprojekter, ligesom vi driver projekt Digital Ø, hvor vi bl.a. har vi etableret et teleambulatorie, så patienterne kan se læger på andre hospitaler virtuelt med en lokal sygeplejerske ved deres side.

Stor spændvidde i arbejdsopgaverne
Dine arbejdsopgaver vil være dagarbejde med stuegang og ambulatorium ligesom du vil indgå i vores fælles vagtdækning for alle specialer, med vagt udenfor tjenestestedet. Du kan forvente en ugentlig vagtdag, herunder weekendvagt ca. hver 6. uge.

Vi tilbyder en stilling med en spændende hverdag, hvor det kliniske arbejde går op i en større enhed sammen med gode, stabile, engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger. Vi har en uhøjtidelig omgangstone i et åbent miljø med et tæt dagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper. Du får gode muligheder for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse, ligesom du får mulighed for at sætte dit præg på afdelingen, ikke mindst indenfor dit speciale.

Medicinsk afdeling varetager uddannelse af yngre læger i KBU, i hoveduddannelse i almen medicin og i introduktionsstilling i intern medicin. Udover det har vi hvert semester lægestuderende på klinikophold. Du skal derfor være indstillet på at have vejlederfunktion samt løbende at undervise i dagligdagen.

Vi forventer, at du har interesse i at arbejde bredt inden for den intern medicinske felt, og at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både overfor patienter og kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer, men der kan laves aftale om færre timer. Arbejdstiden er inkl. vagt. Ansættelsesstart er efter aftale.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du vurderes som fagligt kompetent til stillingen i henhold til Region Hovedstadens vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestilling.

Det er desuden en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Bornholms Hospital kan hjælpe med en bolig i en kortere periode.

Interesseret? 
Send din ansøgning til os senest søndag den 31. juli 2022, men gerne hurtigst muligt. Når den rette kandidat til jobbet er fundet, vil stillingsopslaget blive taget ned.

Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademiker og professionalisme.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved kontakt til ledende overlæge Diana Utech Kaiser på tlf. 3867 1926 mail: diana.utech.kaiser.01@regionh.dk. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse via mail til: bornholmshospital@regionh.dk.

Se nærmere om Bornholms Hospital på: www.bornholmshospital.dk

Bornholm
Bornholm er en naturskøn ø med et rigt kulturliv, en fantastisk historie og en mangfoldighed af kunsthåndværkere som sammen med den vidunderlige natur og de gode badestrande gør den til attraktivt feriemål. I turistsæsonen øges befolkningsantallet således fra 40.000 indbyggere til det tredobbelte. Bornholm byder på gode muligheder for et aktivt fritidsliv som f.eks. sejlads, fiskeri, golf og vandreture.

Se flere oplysninger om Bornholm på internetadresserne: www.brk.dk og www.bornholminfo.dk

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Fakta

Jobtype

Overlæge

Arbejdssted

Bornholms Hospital

Arbejdstid

37 t/u

Jobnummer

235767

Ansøgningsfrist

31-07-2022

Kontakt os

Diana Utech Kaiser
E-mail
3867 1926

Søg job

​​​

Redaktør